Greta Grendaitė-Vosylienė

Gimė 1980 m. kovo 8 d. Kaune. Baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailė instituto taikomosios grafikos bakalauro studijas, taip pat meno istorijos ir kritikos magistrantūros studijas VDU. Stažavosi Japonijos fondo japonų kalbos institute Kansai, Japonijoje. Kansai Gaidai universitete studijavo japonų kalbą, meno istoriją, architektūrą, piešimą tušu ir keramiką. 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė nuo 2002 m. 2005  suteiktas meno kūrėjo statusas, nuo 2009 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2005 m. VDA KDF Grafikos katedros lektorė.

Nuo 2007 m. kuruoja VDA KDF studentų parodas: „Apie vertybes“ (2007-03), „Replikatiesa“ (2009-05//06), "Užmirštos paslaptys“ (2009-05), “Dovanos” (2009-03 – kartu su Nacionalinės Bergeno menų akademijos profesore R. Marhaug).
2006 Tarptautinio knygos meno projekto „East, West and Far Away“ lietuviškosios dalies kuratorė ir Bergene išleistos knygos “Rock, Paper, Scissors” įvado autorė.
2006  Kauno menininkų parodos „Rūdys“ kuratorė. Fotografijos galerija, Kaunas.

Autorinės parodos
2009 „Before the Outburst“ („Prieš sprogimą“) Tarptautinėje multidiscipliniško estampo konferencijoje „Impact 6“ Bristolyje (Anglija).
2009 „Psichoakustika“. Kauno įvairių tautų kultūrų centro galerija, Kaunas.
2005 „Tušo kelias“. Grafikos Galerija, Kaunas.
2005 “Japonijos architektūra ir aplinka”. Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius.
2005 “Mažųjų ir jaunųjų karta. Japonija”. VDU Japonistikos studijų centras, Kaunas.
2003-2004 “Švytėjimas” VDU Menų institutas.
2003 “Sustabdytos akimirkos Japonijoje:2”. Fotocentras, Kaunas.
2003-2005 “Sustabdytos akimirkos Japonijoje”. Japonijos Ambasada, Vilnius.
2003  fotografijos paroda, Japonijos Fondo japonų kalbos institutas, Kansai, Japonija.  
2000  “Mes”. Perkūno namas, Kaunas.

Kitos parodos ir meno projektai
2009 Tarptautinė kaligrafijos ir tipografikos meno paroda „Keliaujančios raidės 2009“. Galerija „Akademija“, Vilnius.
2009 4-oji Lietuvos rašto meno paroda. Klaipėdos dailės parodų rūmai.
2009 Kauno menininkų paroda „Context“. Galerija „La-Xina-Art“, Barselona.
2009 VEKS vizualiųjų menų programos dalies „Naujasis miesto veidas. 2-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė“ paroda „Kasdienybės ikonografija: Lietuva 1970 – 1993“. Vilniaus geležinkelio stoties antras aukštas.
2008-2009 Tarptautinė konkursinė šiuolaikinio meno paroda „Kaunas mene: kontekstai“. Ryšių istorijos muziejaus galerija, Kaunas.
2008 Tarptautinė akvarelės bienalė “Baltijos tiltai”. Kauno paveikslų galerija.
2008 Tarptautinis tęstinis rašto meno – kaligrafijos ir tipografikos – projektas „Keliaujančios raidės“. Lietuvos konsulatas, Sankt Peterburgas, vėliau perkelta į Maskvą ir kt.
2008 Keliaujanti skaitmeninės grafikos paroda „Lietuvių dailė 2008“. Kaunas ir kt. Lietuvos bei Lenkijos miestai.
2007  Tarptautinė meno paroda „4x=?”. Šiuolaikinio meno muziejus, Radomas, Lenkija.
2007  Šeštoji tarptautinė mažosios grafikos trienalė. Arkos dailės galerija, Vilnius.
2007  Tarptautinis projektas „FOUR WAY exchange print portfolio – Scotland, Norway, Lithuania, England”.
2007 Skaitmeninės grafikos paroda „Pradžios pabaiga – pabaigos pradžia“. Grafikos galerija „Kairė – dešinė“, Vilniuje, ir galerija „Aukso Pjūvis“, Kaune.
2006 4-oji tarptautinė autorinės knygos trienalė. Galerija “Arka”, Vilnius. 2007  Oceanside muziejus, JAV.
2006 Tarptautinė rašto meno – kaligrafijos ir tipografikos – paroda „Savos raidės“. Galerija „Akademija“, Vilnius. 2007 P. Domšaičio galerija, Klaipėda.
2006  Tarptautinio projekto „Menas šiandien“ paroda „Ultima Ratio“. „Meno Parkas“, Kaunas.
2006 Knygos ir rašto meno paroda „Lettra“. Tarptautinė Krokuvos grafikos trienalė. Karališkoji Jogailos biblioteka, Krokuva.
2006 garbės apdovanojimas Czestochowa tarptautinėje miniatiūrų bienalėje. Gallery of the Centre of Culture Promotion „Gaude Mater“. Lenkija. (Darbai vėliau eksponuoti dar penkiuose Lenkijos miestuose). 
2006 “Okupacija” – humanitariniai manevrai Kauno mėsos kombinate.
2006  “Erdvė. Plokštuma. Kūnas” – Lietuvos grafikos ir skulptūros paroda. ŠMC.
2005 Tarptautinė meno paroda “Atvirlaiškis”. Galerija „Meno Parkas“, Kaunas.
2003  Antroji vieta Virtualiojoje grafikos parodoje-konkurse “Network baltic”. Švedija. 
2003 3-ioji tarptautinė dailininko knygos trienalė “23 nuodėmės”. ŠMC, Vilnius. 
2002 31-oji lietuvių fotografijos paroda. Čiurlionio galerija. Čikaga, JAV.
2002 6-oji tarptautinė fotografijos paroda “Gamta – visų namai”. Fotografijos galerija. Kaunas.
2002 Fotografijos paroda Rygos dailės akademijos galerijoje.
2002 Estampo paroda “Džiazuojantis estampas”. Kauno Paveikslų Galerija.
2002 Fotografijos paroda “Akademiška fotografija?..” VDA KDI galerija „Studija“.
2001 Paroda „Falsifikatas“. VDA KDI galerija „Studija“.
2001 Debiutantų fotografijos paroda LFS “Prospekto galerijoje”. Vilnius.

Konferencijos
2008 konferencijoje “Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje” skaitytas pranešimas “Fotografiškoji tikrovės raiška šiuolaikinėje Lietuvos grafikoje”. Vilniaus Paveikslų galerija, Chodkevičių rūmai.
2007 tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „The Japanese Image in Europe“ skaitė pranešimą „Corporeality and Contemporary Japanese Art as Presented in Europe“. VDU Japonistikos studijų centras.

Mokslo publikacijos 
- Corporeality and Contemporary Japanese Art as Presented in Europe // Image of Japan in Europe. Ed. Kyoko Koma. Kaunas: VDU leidykla, 2008, pp.85 – 100. 
- Raitelis ir žirgas Japonijos kultūroje // Darbai ir dienos. Vyr. red. Egidijus Aleksandravičius. Kaunas: VDU leidykla, 2008, Nr. 49. P. 9 – 24.
- Rejected Ostentation: “Refined Poverty” and Its Perfection in the Tea Way Architecture // Baltijos ir Rytų Azijos studijos: Naujieji transnacionaliniai iššūkiai ir Rytų patirtis. Regioninės studijos. Kaunas: VDU leidykla, 2006, Nr. 1. P. 173 – 189.

Kitos publikacijos
- Fotointencijų vizualumas – kūrybiško bendravimo link // Fotografija. Red. Dr. M. Matulytė. Vilnius, 2007, Nr. 2 (15). P. 13 – 15.
- Tikrovė – viena, jos fenomeno fotografinė atvertis – daugialypė // Fotografija. Red. Dr. M. Matulytė. Vilnius, 2007, Nr. 1 (14). P. 16 – 18. 
- Pozicija: kritiškas konceptualumas // Nemunas. 2007, Nr. 4. P. 2, 14.
- Rašto stichijos suvaldymas // Nemunas. 2007, Nr. 1. P. 5, 9.
- Fotografuoti gali kiekvienas ? // Nemunas. 2006, Nr. 45-46. P. 17 – 18. 
- Plačios prasmės ir grožio paieškos // Nemunas. 2006, Nr. 37.

 

00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt