Lietuvos fotomenininkų sąjungos pagrindiniai veiklos tikslai yra skatinti ir ginti laisvą kūrybą, jos įvairovę ir savitumą, ginti savo narių kūrybines, socialines, autorines, gretutines bei visuotinai pripažintas žmogaus teises įstatymų nustatyta tvarka, telkti ir skatinti profesionalius fotografus ir menotyrininkus, rūpintis kūrybiniu fotografijos palikimu. Siekdama šių tikslų LFS organizuoja konferencijas, seminarus, temines parodas, konkursus, užsiima leidybine veikla bei leidinių aktyviu platinimu Lietuvoje ir užsienyje, skleidžia informaciją apie Sąjungos narių kūrybinę veiklą, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais, remia fotomenininkų kūrybines iniciatyvas ir ieškojimus lėšomis ir kitais įmanomais būdais.

00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt