TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJOS SIMPOZIUMAS NIDA. SUTIKTI FOTOGRAFIJĄ

Tarptautinis fotografų simpoziumas Nidoje yra vienas ilgiausią tradiciją turinčių profesionalios fotografijos renginių Lietuvoje. Pirmas Nidos simpoziumas įvyko 1973 m. Su viena kita pertrauka renginys tęsia savo gyvavimą iki šiol. Nuo pat renginio pradžios keliamas tikslas susitikti, pasikeisti idėjomis, kurti, įtraukiant vietinę bendruomenę, jų kultūrines organizacijas - atliepė pasaulines tendencijas, ėjo išvien su laiku, išliko aktualus iki šių dienų. Pastaraisiais metais renginys veržliai ieško naujų ir aktualių formų, kaip augti didinant kultūros prieinamumą, aktualizuoti edukacinius procesus, skatinti fotografijos raiškos įvairovę, neformalius ugdymo būdus. Kiekvieną dieną planuojami neformalūs susibūrimai bei fotografijų projekcijos viešose erdvėse, į kurias gali įsitraukti vietos bendruomenė ir miestelio svečiai. Keliamos idėjos ar problemos, kurios aktualizuojamos paskaitose bei pokalbiuose, paprastai yra susijusios su bendruoju kultūros lauku, traktuojant fotografiją ne kaip atskirą veikėją, bet įtraukiant į bendrą šiuolaikinio meno ir problematikos kontekstą.

Per daugiau nei keturis dešimtmečius Nidos simpoziumo dėka susiformavo kelios reikšmingos kūrėjų ir teoretikų kartos. Tarptautinis Nidos fotografų simpoziumas kasmet pritraukia ne tik Lietuvos, bet ir vis daugiau užsienio lankytojų. Siekiama, kad Nida taptų svarbia vieta Europos fotografijos renginių žemėlapyje, aktualizuojančia fotografijos meno procesus regione.

00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt