Lietuvos fotomenininkų sąjunga, vienijanti 281 narį, yra meno kūrėjų sąjunga ir nariais gali būti meno kūrėjo status turintys asmenys.

Meno kūrėjo statusą turintis asmuo turi teisę į kūrybinei veiklai skatinti skiriamas valstybės stipendijas ir premijas, gauna teisę paramai mažas ir nereguliarias pajamas gaunantiems meno kūrėjams, taip pat meno kūrėjams, patiriantiems kūrybines prastovas. Parama meno kūrėjams skiriama iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos.

Meno kūrėjo statusą turinti asmuo turi teisę būti paramos gavėjais. Teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos. Meno kūrėjai gautą paramą gali panaudoti tik meno kūrybai, kaip tai apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme. Daugiau informacijos 

 

LFS narys įgauna teisę dalyvauti sąjungos valdyme, rengti parodas pirmumo teise LFS galerijose, nemokamai dalyvauti tarptautiniame fotografų seminare NIDA, gauti informaciją skirtą fotografų bendruomenei. 

00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt