Klaudijus Driskius

Gimė 1959 gegužės 29 d. Ažubrastyje, Rokiškio r. 1982 baigė Vilniaus universitetą, žurnalistiką. 1983–98 dirbo žurnale "Švyturys" fotografijos skyriaus redaktoriumi, nuo 2001 dienraštyje "Valstiečių laikraštis". 1977–98 dalyvavo Vilniaus universiteto kraštotyrininkų Ramuvos judėjime. 1995–2009 dirbo septyniasdešimtyje mokslinių menotyros ekspedicijų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje.

LFS narys nuo 1989 m. Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m. 

Svarbiausi fotografijų ciklai:
„Rasos šventė prie Sartų ežero“ (1981–1992 m.),
„Vestuvių papročiai“ (1986–1991 m.),
„Lietuvių kalendorinės šventės“ (1980–….),
„Lietuvos žmonės“ (1982–…),
"Tirpstanti tapatybė: Baltarusijos lietuviai“ (2012-2016),
„Lietuvos partizanai ir ryšininkai“ (2013-2018).

Parodos:
surengė individualių parodų Lietuvoje (Vilniuje 1980, 1981, 1993, 2009, Dusetose 2000, 2008, Kriaunose 2005) ir užsienyje (Stokholme, Švedija, 1991, Nyredhazoje, Vengrija, 1992, Kopenhagoje, Danija, 1995, Portlende, JAV, 1996).

Leidiniai:
"Lietuvos kelias" (1993),
"Lietuva – Marijos žemė" (1993),
"Procesijų altorėliai Lietuvoje" (su M. Matušakaite, 1998),
"Vilniaus Kalvarijos" (2002),
"Apranga XVII–XVIII a. Lietuvoje" (su M. Matušakaite, 2003)
"Aušros Vartai" (su V. Ališausku, T. Račiūnaite, 2003),
"Automobilis Lietuvoje:1918–1940 metai" (su L. Suslavičiumi, 2005),
"Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio" (su M. Matušakaite, 2007),
"Arti Sartų" (2007),
"Išėjusiems atminti" (su M. Matušakaite, 2009). 
"Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje" (su M. Matušakaite, 2010), 
"Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo seimo nariai: Glaustos biografijos" (2012),
"B.Vaičėno Partizano sąsiuviniai" (su Rūta Mozūraite ir P.V.Subačiumi, 2013), 
"Sutemų keleiviai" (su Gintaru Dručkumi, 2011), 
"Laisvųjų testamentai: Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai" (su A. Terlecku, 2018). 

 

Apdovanojimai:

2002 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas už etninės kultūros skleidimą ir puoselėjimą.
2011 m. pelnė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Balio Buračo fotografijos meno premiją.
2014 m. Patriotų premija už knygą „Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai“. 2015 m. apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.
2019 m. pelnė pagrindinį prizą Dusetų dailės galerijos parodoje „Žirgas fotografijoje“. 

 

Kolekcija Mo muziejuje

 

00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt