Justas Gudeika

Gimė 1995 m. birželio 12 d. Kaune. 2014 m. – 2017 m. studijavo Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete ir baigė fotografijos studijas su architektūros ir erdvinių meno kūrinių reprodukavimo specializacija. Studijų laikotarpiu dalyvavo Erasmus+ programoje, kurios metu išvyko į Saimia University of Applied Sciences, Suomijoje.

2017 m. įgijęs profesinį fotografijos bakalaurą (tema: Laiko sampratos kaita fotografuojant erdvę), tais pačiais metais įstojo į fotografijos ir medijos meno magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, kurioje 2019 m. apgynė savo baigiamąjį darbą (tema: Laiko suvokimas sąmonės būsenų konstekste), taip įgydamas magistro laipsnį.

Lietuvos fotomenininkų sajungos narys nuo 2021 m. Meno kūtėjo statusas nuo 2021 m. 

 

Svarbesni darbai:

Hedelmistään puu tunnetaan (Suomija/Imatra, 2016)
Geriausios vietos pasika(l)bėti (Lietuva/Kaunas, 2017)
Laiko sampratos kaita fotografuojant erdvę (Lietuva/Kaunas, 2017)
Kelialapis į sanatoriją, (Lietuva/Kaunas, 2018)
Laiko suvokimas sąmonės būsenų kontekste (Lietuva/Vilnius, 2019)

 

Parodos:

Studentų fotografijos paroda Kauno kolegijoje, Justino Vienožinskio menų fakultete, Fotografijos katedra (Kaunas, Lietuva) 2015
Tarptautinis foto-festivalis “Bialystok INTERPHOTO” (Bialystok, Lenkija) 2015
Erasmus+ fotografijų paroda (Imatra, Suomija), Saimia University of Applied Sciences, Linnala fakultetas, 2016
Personalinė paroda “Imatra” (Kaunas,Lietuva), Kauno kolegija, Justino Vienožinskio menų fakultetas, “Bright and Showy” gallerija, 2016
Paroda “105 dienos” (Kaunas,Lietuva), Kauno kolegija, Justino Vienožinskio menų fakultetas, 2017
Paroda “Mortality check” (Vilnius, Lietuva), Vilniaus dailės akademija, 2019
Personalinė paroda “Laiko suvokimas sąmonės būsenų kontekste".  (Vilnius, Lietuva), Energetikos ir technikos muziejus, 2019

 

Publikacijos
Žurnalas Kaunui „Į“ Nr.3, Kelialapis į sanatoriją, (Lietuva/Kaunas, 2018)

 

Savanorystės

Kauno fotografijos galerija (Lietuva/Kaunas, 2016-2017)
Tarptautinis fotografijos simpoziumas „NIDA. Sutikti fotografiją“ (Lietuva/Nida 2018)

 

Apdovanojimai
Juozo Zikaro fondo premija už profesinio bakalauro baigiamajį darbą (2017)

 

Geriausios vietos pasika(l)beti 2017
Kiekvienas žmogus gyvenime pats nusprendžia, kaip jį nugyventi, ką jis nori pasiekti, ir niekas negali prieštarauti individualiai gyvenimo filoso...
Laiko suvokimas sąmonės būsenų kontekste 2019
Šiandien yra 2019 metai ir net dabar galime pajusti socialistinio režimo pėdsakus, kai pagrindinis tikslas buvo pasiekti kuo didesnę technologinę...
Laiko sampratos kaita fotografuojant erdvę 2017
00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt