Dalia Mikonytė

Menininkė ir tyrėja. Menininkių grupės Cooltūristės ir LTMKS (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos) narė. Nuo 2014 m. suteiktas Lietuvos Respublikos meno kūrėjos statusas. Jos kūrinių centre - intymi erdvė ir laikas, asmeninės patirtys, moters tapatybė ir jos reprezentacija, ženklai ir tikrovė, feminizmas. Dalios interesai ir inspiracijos balansuoja tarp istorijos ir šiuolaikinio meno, teorijos ir sentimentų.


Svarbiausi kūriniai:

“Savi / svetimi : kaustika” (kartu su Adomas Žudys) (7 negatyviniai ir 3 pozityviniai sidabro druskų atspaudai (fotogramos), 100x100, 80x80). Pristatyti personalinėje parodoje Artifex galerijoje (Vilnius, Lietuva. 2017).
“Miesto Studijos” (kartu su Adomas Žudys). Video instaliacijos. Pristatytos personalinėse parodose Pamėnkalnio galerijoje (Vilnius, Lietuva. 2017) ir Arte Digital. O Sitio Arte Educacao Coworking (Florianopolis, Brazilija. 2017). Kūrinys pristatytas leidinyje LIETUVOS FOTOGRAFIJA `17-1 2017. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vilnius.
“savi žiedai / svetimi ratai” (kartu su Adomas Žudys). Foto/video instaliacija pristatyta grupinėje parodoje renginyje Kultūros naktis`16 (Vilnius, Lietuva, 2016).
“Rankos ir kojos” (26 fotospaudų ant aliuminio, skirtingi dydžiai (60x40-20x15cm)). Pristatyta personalinėje parodoje Artifex galerijoje (Vilnius, Lietuva. 2016).
“Analogofilija: ramybė ir chaosas kurorte” (15 fotospaudų ant aliuminio, skirtingi dydžiai (40x60-10x15cm). Pristatyta personalinėse parodose Palangoje, Berlyne ir Vilniuje. 2015.
“Žaidimas ženklais” (7 foto atspaudai rėmeliuose, 40x60, 27x30). Pristatyta ARTVILNIUS`14. (Vilnius-Atėnai. 2013). Kūrinys pristatytas leidinyje FOTOGRAFIJA NR. 1 (26) 2013. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vilnius.
“XXI a. kūrėjos tapatybė. Y karta” (planuojamas fotografinis-tekstinis leidinys). Projektas tęsiamas
nuo 2015 m. Dalis projekto pristatyta knygoje “XYZ Cafebabel” (2016m.)


Personalinės parodos:

2018 – Kauno Studija (kartu su Adomas Žudys). Kauno menininkų namai, Kaunas, Lietuva
2017 – savi / svetimi : kaustika (kartu su Adomas Žudys). Artifex galerija, Vilnius, Lietuva
2017 – Miesto Studijos (kartu su Adomas Žudys). Pamėnkalnio galerija, Vilnius, Lietuva
2016 – Šiaulių Studija (kartu su Adomas Žudys). Arte Digital. O Sitio Arte Educacao Coworking,
Florianopolis, Brazilija.
2016 – Rankos ir kojos. Artifex, Vilnius, Lietuva
2015 – Analogofilija: ramybe ir chaosas kurorte. Ikra gallery, Palanga, Lietuva
Filmrauschpalast, Berlynas, Vokietija
Studium P, Vilnius, Lietuva


Grupinės parodos:

2018 – Medijų meno festivalis Enter'16. Šiauliai, Lietuva
2017 – Ateini ar išeini? Kauno Bienalė (kartu su menininkių grupe Cooltūristės). Kaunas, Lietuva
2017 – "JŪROS VEIDRODIS (Zalčio pasaka)". (kartu su menininkių grupe Cooltūristės). Nidos meno kolonija, Lietuva. District Berlin, Vokietija
2017 – "Susitikimo pradžia" (kartu su Adomas Žudys (AWK) and cooltūristės). MMC, Vilnius, Lietuva
2016 – FOTOBALT3. Fotografijos paroda. Šiaulių dailės galerija. Kartu su Adomu Žudžiu. Šiauliai, Lietuva.
2016 – Postidėja IV: Karas (kartu su menininkių grupe Cooltūristės). Vilnius, Lietuva
2016 – Paroda "Laikina kolekcija": Kabinetas x Studium P x Kultūros naktis. Kartu su AWK (Adomas Žudys)
2016 – 2-oji tarptautinė Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė. MENO INTENCIJA. SUVOKIMAI. Alytus, Lietuva
2016 – PIN diena: Kultūros maratonas "Kablys" 2016. Vilnius, Lietuva
2015 – „Satellite Affects and Other Lines of Flight“ (kartu su menininkių grupe Cooltūristės). Berlynas, Vokietija
2015 – „Menas namams“. Lietuvių dailės paroda. Vilnius, Lietuva
2014 – Festival Miden. Kalamata, Graikija
2014 – ArtVilnius`14. Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Vilnius, Lietuva
2014 – Rauma Biennale Balticum: Crime Scene (kartu su menininkių grupe Cooltūristės). Rauma Art Museum, Suomija
2014 – Lithuanian Student Films - 1st Annual Film event. Amsterdamas, Nyderlandai
2014 – Kosminė odisėja 2014. Vilniaus dailės akademija, Vilnius, Lietuva.
2014 – „LTMKS Let/Me/In Malonioji 6!“ , Galerija „Malonioji 6“, Vilnius, Lietuva.
2013 – „Nuo sutemų iki aušros“, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, Lietuva.
2013 – THE FEMAIL PROJECT. ARTicle Gallery, Birmingham, UK.
2013 – „Atvirkščia perspektyva“, Galerija „Kairė - Dešinė“, Vilnius. Lietuva.
2012 – Festival of Youth Art „Non Stop Media“, Kharkov, Ukraina.
2012 – „Postidėja“, Vilnius (kartu su menininkių grupe Cooltūristės), Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Lietuva.
2011 – „Present: Rytų Europos fotostrategijos“, Trečiasis tarptautinis fotografijos meno festivalis „IN FOCUS“, Vilnius, Lietuva


Stipendijos, įvertinimai:

2017 – Neringos savivaldybės ir Nidos meno kolonijos meno stipendija projektui „Neringos ir Kuršių Nerijos studija“.
2017 – Edukacinė Lietuvos kultūros tarybos stipendija kūrybinėms dirbtuvėms INTROSPECTIVE PHOTOGRAPHY with MICHAEL ACKERMAN. In search of transcending photography” Berlyne.
2015 – Lietuvos kultūros ministerijos stipendija meninio-mokslinio tyrimo projektui „XXI a. kūrėjos tapatybės problema šiuolaikinio meno ir alternatyvios kultūros kontekste“.
Nuo 2014 – LTMKS narė, suteiktas Lietuvos meno kūrėjos statusas.
2012 – Lietuvos mokslo tarybos stipendija pagal Studentų mokslinių tyrimų programą. Mokslinio tyrimo tema „Šiuolaikinės Lietuvos moters kūrėjos socialinės-kultūrinės tapatybės“. Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė.


Konferencijos, seminarai, kurybinės dirbtuvės, rezidencijos:

2018 – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras. Klaipėda, Lietuva.
2018 – Rucka Artist Residency. Cesis, Latvija
2018 – Kauno menininkų namai. Kaunas, Lietuva
2017 – Nidos Meno Kolonija. Nida, Lietuva
2015 – Atviros studijos 4: Marija Jociūtė, Dalia Mikonytė, Lina Zaveckytė (meninė kolaboracija, Malonioji 6, Vilnius, Lietuva)
2015 – Month of Performance Art-Berlin. (kartu su menininkių grupe Cooltūristės). Berlynas, Vokietija
2014 – „Feministinė (meno) kritika“. Minskas, Baltarusija
2014 – „Mano teritorijos: moteriškoji kūrybos erdvė“ V-oji konferencija. Vilnius, Lietuva
2014 – Crime Scene. Collaborative laboratory. Migrating Art Academies (MigAA). Rauma Art Museum, Rauma, Suomija
2014 – „Mano teritorijos: moteriškoji kūrybos erdvė“ IV-oji konferencija. Vilnius, Lietuva


Išsilavinimas:

2011 – 2013 Vilniaus Dailės Akademija, Fotografija ir medijos menas, MA
2012 – 2013 Athens School of Fine Arts, Graikija (studentų mainų programa)
2007 – 2011 Vilniaus Dailės Akademija, Fotografija ir medijos menas, BA
2006 – 2011 Vilniaus Universitetas, Istorija, BA

 

----------------------------------------------------

ENG

I am an artist, photographer and researcher, member of artists group Coolturistes and The Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (LeTMeKoo). From 2014 - owner of an artist status of the Republic of Lithuania. I work with photography, video and text medias. My work
focuses on intimate space and time, personal experiences, identity and its representation, signs and reality, feminism. My interests and inspirations balance between history and contemporary art, among theory and sentiment. Currently I`m working on my personal projects and as a lecturer in
Vilnius College of Design.


Biography:

born 17 December, 1986 in Panevezys, Lithuania
lives and works in Vilnius, Lithuania


Solo exhibitions:

2018 - Kaunas Study (with Adomas Žudys). Kaunas Artists` House, Kaunas, Lithuania
2017 - City Studies: Photogrammetry / Digital Media (with Adomas Žudys). Pamenkalnio Gallery, Vilnius, Lithuania
2017 - Own / Other: Photogram / Analogue Media (with Adomas Žudys). Artifex Gallery, Vilnius, Lithuania
2016 - Šiauliai Study (in collaboration with Adomas Žudys). Arte Digital. O Sitio Arte Educacao Coworking, Florianopolis, Brazil
2016 - Hands and feets. Artifex Gallery, Vilnius, Lithuania
2015 - Analogophilia: serenity and chaos in the resort. Studium P, Vilnius, Lithuania
Filmrauschpalast, Berlin, Germany
Ikra gallery, Palanga, Lithuania


Group exhibitions:

2018 - Media art festival Enter'16. Šiauliai, Lithuania
2017 - Coming Or Going? Kaunas Biennial (in collaboration with Cooltūristes). Kaunas, Lithuania
2017 -“WHEN THE SEA LOOKS BACK (A Serpent’s Tale)“ (in collaboration with Cooltūristes). Nida Art Colony, Lithuania
District Berlin, Germany
2017 - "Susitikimo pradzia“ (in collaboration with Adomas Žudys and Cooltūristes). MMC, Vilnius, Lithuania
2016 - FOTOBALT3 (in collaboration with Adomas Žudys). Photography exhibition. Siauliai Art Gallery. Siauliai, Lithuania
2016 - Postideja IV: War (in collaboration with Cooltūristes). Vilnius, Lithuania
2016 - Exhibition "Laikina kolekcija": Kabinetas x Studium P x Kultūros naktis (in collaboration with Adomas Žudys)
2016 - 2nd Alytus International Biennial of Young Creators. INTENTION OF ART. PERCEPTION. Alytus, Lithuania
2016 - PIN day: Culture marathon "Kablys" 2016. Vilnius, Lithuania
2015 - "Satellite Affects and Other Lines of Flight" (in collaboration with Cooltūristes). Berlin, Germany
2015 - "Menas namams". Exhibition of Lithuanian art. Vilnius, Lihuania
2014 - Festival Miden. Kalamata, Greece
2014 - ArtVilnius`14. International Contemporary Art Fair. Vilnius, Lithuania
2014 - Rauma Biennale Balticum: Crime Scene. (in collaboration with Cooltūristes). Rauma Art Museum, Finland
2014 - Lithuanian Student Films - 1st Annual Film event. Amsterdam, Netherlands
2014 - Space Odyssey 2014. Vilnius, Lithuania
2014 - "LTMKS Let/Me/In Malonioji 6!" , Gallery "Malonioji 6", Vilnius, Lithuania
2013 - "From Dusk till Down", Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania
2013 - THE FEMAIL PROJECT. ARTicle Gallery, Birmingham, UK
2013 - "Reverse perspective", Gallery "Kaire - Dešine" Vilnius, Lithuania
2012 - Festival of Youth Art "Non Stop Media"”, Kharkov, Ukraine
2012 - "Postideja" (in collaboration with Cooltūristes). Vilnius, Kaunas, Panevezys, Lithuania
2011 - "Present: Eastern European Photo Strategies", Third International Art Photography Festival
"IN FOCUS", Vilnius, Lithuania


Scholarships and awards:

2017 - Neringa Municipality and Nida Art Colony art scholarship for project "Study of Neringa and Curonian Spit".
2017 - Educational Lithuanian Cultural Council scholarship for creative workshop "INTROSPECTIVE PHOTOGRAPHY with MICHAEL ACKERMAN. In search of transcending photography” in Berlin.
2015 - Individual scholarship from Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. Subject of artistic research “Problem of the Identity of XXI century Lithuanian Women artist in the context of the Contemporary Art and Alternative Culture”.
2012 - Scholarship from Lithuanian Science Council by Student Research Project. Subject of research "Socio-cultural Identities of Contemporary Lithuanian Women Artists". Supervisor doc. dr. Agne Narušyte.


Education:

2011 - 2013 Vilnius Academy of Arts, Photography and Media Art, MA
2012 - 2013 Athens School of Fine Arts, Greece (exchange student)
2007 - 2011 Vilnius Academy of Arts, Photography and Media Art, BA
2006 - 2011 Vilnius University, History, BA


Conferences, workshops, seminars, residencies:

2018 - Klaipeda Cultural Communication Center (KCCC). Klaipeda, Lithuania.
2018 - Rucka Artist Residency. Cesis, Latvia
2018 - Kaunas Artists` House. Kaunas, Lithuania
2017 - Residency in Nida Art Colony. Nida, Lithuania
2015 - Month of Performance Art-Berlin. (in collaboration with Cooltūristes). Berlin, Germany
2014 - "Feminist (art) critique". Minsk, Belarus
2014 - "My territories: creative space of the female" V-th conference. Vilnius, Lithuania
2014 - Crime Scene. Collaborative laboratory. Migrating Art Academies (MigAA). Rauma Art Museum, Rauma, Finland
2014 - "My territories: creative space of the female" IV-th conference. Vilnius, Lithuania

Y karta
Analogofilija
Savi žiedai svetimi ratai
Rankos ir kojos
Miesto studijos
Kaustika
00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt