Danguolė Ruškienė

  • El. paštas: d.ruskiene@gmail.com
  • Mob. telefonas: +370 650 37370

Menotyrininkė Danguolė Ruškienė (g. 1972) gyvena ir dirba Klaipėdoje. Menotyros bakalauro darbą (tema „Žmogus Rimaldo Vikšraičio fotografijoje) apsigynė VDU, Menų fakultete. Magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo VDA, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje. Nuo 2006 m. yra aktyvi kultūros ir meno renginių apžvalgininkė bei vertintoja. Yra publikavusi virš 200 kritinių bei analitinių straipsnių, parodų recenzijų periodiniuose meno leidiniuose, kultūros ir meno portaluose. Rašo parodų anotacijas, įvadinius tekstus meno albumams, parodų katalogams. Sudarinėja meno leidinius. Kuruoja meno parodas. Iki 2016 m. vadovavo VšĮ „Meno menė"; kuravo parodas „Ramybės" galerijoje, Palangoje; dirbo vyr. muziejininke LNDM Prano Domšaičio galerijoje; dėstė VDA, Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje; LFS Klaipėdos skyriuje 2007-2009 m. dirbo projektų vadove. Nuo 2020 m. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje dirba su Klaipėdos fotografijų archyvu. Nuo 2009 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė (nuo 2020 m. – valdybos narė), nuo 2018 m. – asociacijos „Kūrėjų sąjunga" narė, nuo 2019 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė (nuo 2020 m. – tarybos narė). 2012 m. suteiktas LR meno kūrėjo statusas. 2018–2022 m. LKT ekspertė.

 

Sudaryti leidiniai

Edvardas (Edis) Jurčys. Būti šalia / Sud. D. Ruškienė, E. Jurčys. Klaipėda: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, 2021.

Vytas Karaciejus. Jutimai / Sud. D. Ruškienė, V. Karaciejus. Klaipėda: Druka, 2020.

Aleksandras Dapkevičius / Sud. D. Ruškienė. Klaipėda: Druka, 2019.

Algirdas Darongauskas. Klaidžiojantys akmenys. Olandų kepurė / Sud. D. Ruškienė. Klaipėda: VšĮ „Kūrybos litorina", 2017.

Algimantas Rutkauskas. Sava erdvė – Klaipėdos g. 14 / Sud. D. Ruškienė. Klaipėda: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007.

00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt