Stanislovas Žvirgždas

Fotomenininkas, fotografijos istorikas, vertėjas.

Gimė 1941 09 13 Balbieriškyje. 1960–1961 studijavo Vilniaus universitete istoriją. 1961–1965 politinis kalinys. 1972 baigė Neakivaizdinį menų liaudies universitetą (ZNUI) Maskvoje. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1972, nuo 2001 – garbės narys. 1972–1992 dirbo Lietuvos fotomenininkų sąjungoje fotografu menininku. 1992–1996 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas. 1996–2013 – valdybos atsakingasis sekretorius. 1992–1996 – LATGA-A tarybos, 2012–2016 LATGA-A Etikos komisijos pirmininkas. Nuo 1998 ir 2008–2014 – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos narys, 1999–2008 pirmininkas. 2001–2005 LR Kultūros ministerijos fotografijos ekspertų komisijos pirmininkas. 2005 – meno kūrėjo statusas. 2003–2010 dėstė meninę fotografiją Vilniaus dizaino mokymo centre, 2007–2013 Žinijos draugijos fotografijos kursų dėstytojas. 2007–2011 LR Kultūros ministerijos Kultūros ir meno tarybos narys. 2007–2010 LR Seimo meno ekspertų tarybos narys. 2004 Kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų tarybos narys. 2011–2016 Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narys. Nuo 2013 – Kultūros ministerijos autorinių ir gretutinių teisių tarybos narys. 2013–2017 Lietuvos kultūros tarybos narys. Nuo 2014 – paskirta I laipsnio valstybės pensija. 2001–2005 Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) atstovas Lietuvoje.
Įvairių fotografinių šalies ir užsienio konkursų žiuri narys, tarp jų: 8 kartus Fujifilm Euro Press (Vokietija, 1993; Belgija, 1994; Švedija, 1995; Lietuva, 1996; Turkija, 1997; Anglija, 1998; Danija, 2000; Ispanija, 2001). Užsienio fotoklubų garbės narys. Parodų kuratorius.

Apdovanojimai
Užsienyje
1988 – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas (AFIAP).
1992 – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) nusipelnęs fotografas menininkas (EFIAP).
2004 – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) meistras (MFIAP).

1987 Grand Prix – Archangelskas, Rusija.
1989 Grand Prix – Minskas, Baltarusija.
1982 FIAP aukso medalis – Sidnėjus, Australija (už geriausią peizažą).
1991 FIAP aukso medalis – Sen-Klu, Prancūzija.
1993 FIAP aukso medalis – Tartu, Estija.
1995 FIAP aukso medalis – Solnokas, Vengrija (už fotografijas gamtosaugos tema).
1995 FIAP aukso medalis – Leskovac, Jugoslavija.
1998 FIAP aukso medalis – Rosario, Argentina.
1998 PSA aukso medalis – Rosario, Argentina.
1979 Aukso medalis – Ndola, Zambija.
1986 Aukso medalis – Poznanė, Lenkija (už fotografijas gamtosaugos tema).
1988 Aukso medalis – Buenos Aires, Atgentina (už geriausią peizažą).
1992 Aukso medalis – Solnokas, Vengrija (už fotografijas gamtosaugos tema).
1993 Aukso medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1997 Aukso medalis – Lincas, Austrija.
1998 Aukso medalis – Rovinja, Kroatija.
2000 Aukso medalis – Hertenas, Vokietija.
1988 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1992 FIAP sidabro medalis – Santa Fe, Argentina.
1993 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1994 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1995 FIAP sidabro medalis – Reus, Ispanija.
1998 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1999 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
2000 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
2000 FIAP sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina.
1994 Sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1998 Sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1999 Sidabro medalis – Buenos Aires, Argentina (už geriausią peizažą).
1998 El Gaučo sidabro medalis – Rosario, Argentina.
2000 FIAP bronzos medalis – Skopje, Makedonija.
2001 FIAP bronzos medalis – Mallorca, Ispanija.
1982 Bronzos medalis – Mogiliovas, Baltarusija.
1983 Bronzos medalis – Krokuva, Lenkija.
1987 Bronzos medalis – Maskva, Rusija.
1986 Parodos medalis – Tokijas, Japonija.
1996 Parodos medalis – Tokijas, Japonija.
1998 Parodos medalis – Tokijas, Japonija
ir per 200 kitų apdovanojimų

Lietuvoje
1991 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija ir auksinis ženkliukas už fotografijų rinkinių Vilnius. Sausio 13-oji parengimą.
1997 – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už eseistinius straipsnius apie Lietuvos fotografiją (už knygą Susipynusios vieno medžio šakos).
1999 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2000 – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos premija Menininkai už gražią, sveiką gamtą ir saugią aplinką.
2000 – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis (už fotoalbumo Atsisveikinant su XX amžiumi sudarymą).
2002 – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.
2003 – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis (už fotoalbumo Lietuvos fotografija iki XXI a. sudarymą ir knygą Mūsų mietstelių fotografai).
2004 – Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už lietuviškų peizažų tikrumą ir meno įtaigumą, tradicijos brandumą ir atnaujinimą, autorines knygas.
2008 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija ir auksinis ženkliukas už Lietuvos fotografijos istorijos paveldo vertimus ir edukacinę veiklą medijose ir visuomenėje.
2009 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-mečio aukso medalis.
2010 – aukso medalis Už nuopelnus Vilniaus kultūrai.
2010 – Balio Buračo fotografijos meno premija.
2011 – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius (už knygą Skirmantas Valiulis. Apie fotografiją).
2012 – Skirmanto Valiulio premija.
2016 – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Aukso garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk už ypač reikšmingus nuopelnus Lietuvos kultūrai, iniciatyvas, inspiruojančias analitinį ir kritinį požiūrį į fotografijos meną, paramą jauniesiems fotomenininkams, aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą, asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.
2016 – Šv. Kristoforo statulėlė už Vilniaus įprasminimą fotomeno darbais.

Publikacijos
392 įvairaus pobūdžio publikacijų iš fotografijos istorijos, teorijos, vertimų Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose autorius, Vytauto V. Landsbergio eilėraščių knygos Pasakos nepasakos (1990) iliustratorius. Metraščio Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Žurnalistikos enciklopedijos (1997), Visuotinės lietuvių enciklopedijos (2001–2014), Allgemeines Künstlerlexikon [Miunchenas, Leipcigas, Vokietija] (1999) bendraautorius, recenzentas, Technikos enciklopedijos (2000–) recenzentas, V. Juodakio Lietuvos fotografijos istorijos (1996) redaktorius. Lietuvos fotomenininkų sąjungos žurnalų Fotografas Nr.1–9 (1995–1996), Šviesoraštis Nr. 1–2 (1996–1997), Fotografas Nr. 1/12–5/16 (2000), Fotografija Nr. 1/1–1/7 (2000–2003), Nr. 1 (22), Nr. 2 (23) (2011) redaktorius.

Autorinės knygos, katalogai.
1995 Stasys Žvirgždas. Fotografija.Photography. – Vilnius:Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
1999 Susipynusios vieno medžio šakos. – Vilnius:Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
1999 Vilnijos peizažai. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2002 Fotografijos slėpiniai. – Vilnius:Lietuvos fotomenininkų sąjunga. [su S. Valiuliu].
2003 Mūsų miestelių fotografai. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2004 Lietuviški peizažai / Lithuanian Landscapes. – Vilnius: Vaga.
2006 Fotografijos slėpiniai II. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga. [su S. Valiuliu].
2009 Neries postilė. – Vilnius: Kronta [su M. Karčiausku].
2016 Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų fotografijos / Photographs from 2010 to 2016. – Vilnius: LNM, 2016.

Leidinių sudarymas
1995 Stasys Žvirgždas. Fotografija. Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
1999 Žvilgsnis į senatvę.
1999 Vilnijos peizažai.
2000 Atsisveikinant su XX amžiumi [su A. Sutkumi].
2002 Lietuvos fotografija iki XXI a.
2004 Vilniaus universitetas fotografijose [su A. Bumblausku].
2004 Lietuvos fotomenininkų sąjunga / Žinynas.
2006 Jan Bułhak. Vilniaus peizažas.
2008 Jan Bułhak. Šviesos estetika.
2008 Jan Bułhak. Vaikystės metų kraštas. Namai.
2008 Kryžių kalnas ir jo fiksavimo vaizdais istorija. – Šiauliai: Aušros muziejaus leidykla [su S. Valiuliu].
2009 Lietuvos fotomenininkų sąjunga / Žinynas.
2009 Margi fotografijos dešimtmečiai [su S. Valiuliu].
2010 Jonas Kalvelis. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2010 Juozas Kazlauskas. Fotografija. – Vilnius [su D. Kazlauskiene].
2011 Skirmantas Valiulis. Apie fotografiją. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2011 XX a. Lietuvos fotografijos antologija / Antology of the 20thCentury Lithuanian Photography, I tomas. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2012 XX a. Lietuvos fotografijos antologija / Antology of the 20thCentury Lithuanian Photography, II tomas. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2013 XX a. Lietuvos fotografijos antologija / Antology of the 20thCentury Lithuanian Photography, III tomas. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
2013 Fotografai Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. – Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga. [su A. Aleksandravičiumi].
2014 Jan Bułhak. Dvidešimt šešeri metai su Ruščicu. Fotografo kelionės žodžiu ir vaizdu.
2017 Vilniaus fotografija 1860–1940. – Vilnius: LNM.
2017 Vytautas Augustinas. Fotografavau Lietuvą... – Vilnius: LNM.

2006 Leidinio Lithuania: A Success Story [su S. Valiuliu] fotoredaktorius.
2010 Fotoalbumo Vilnius: miesto portretas (2010) konsultantas.
2012 Eglė Jaškūnienė. Lietuvos fotografijos istorija 1839–1989 (2012), konsultantas.
Daugelio fotografinių leidinių redkolegijos narys.

Vertimai:
Janas Bulhakas. Šviesos estetika (fotografikos pagrindai). – Vilnius, 2008.
Janas Bulhakas. Vaikystės metų kraštas. – Vilnius, 2008
Levas Anninskis. Saulė šakose. Apybraižos apie lietuvių fotografiją. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2009.
Janas Bulhakas. Dvidešimt šešeri metai su Ruščicu. – Vilnius, 2014

Svarbiausi darbai:
Lietuviški peizažai (1973–); Kiemai (1980); Sienos (1980–1983); Civilizacijos metamorfozės (1986); Pasakos nepasakos (1989); Vizijos (1991); Vilnia (1975–1997); Variacijos Vilniaus tema (1995–1996); Skulptūrų sugrįžimas (1996–1997); Vilnijos peizažai (1998–); Laiko slinktis (1999–2002); Vilniaus panoramos (1997–); Pasižvalgymas nuo trylikos Neries tiltų. Vilnius (2005–2006); M. K. Čiurlionis ir Vilnius (2016–2018).

Personalinės parodos
1980–2018 Lietuvoje ir užsienyje surengė – 117 fotoparodų.

. 0
00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt