Vilius Jasinevičius

Gimė 1933 m. vasario 26 d. Javolinėje, Rokiškio raj. 1952–1955 studijavo Kauno politechnikos institute elektrotechniką. 1955 -1970 Kaune projektavo elektros tinklus žemės ūkio ir pramonės objektams. Po to 8 metus (1970-1978) dirbo profesionaliu fotografu Liaudies buities muziejuje ir Paminklų konservavimo institute. Trylika metų (1964-1977) visuomeniniais pagrindais - negaudamas atlyginimo vadovavo Kauno fotoklubui. Kauno fotoklubo vardu išleido devynis iliustruotus parodų katalogus. Kartu su kitais 1969 m. įsteigė Lietuvos fotografijos meno draugiją. Buvo jos steigimo iniciatyvinės grupės narys, vėliau – organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas. Tris metus ėjo 1971m. įkurto Fotografijos meno draugijos Kauno skyriaus pirmininko pareigas kartu vadovaudamas ir fotoklubui. Dėl savo visuomeninės veiklos turėjo daug nemalonumų. Buvo persekiojamas, šmeižiamas ir net pakeitė gyvenamąją vietą į Vilnių.  Aštuoniolika metų (1978 – 1996) dirbo Vilniuje Fotografijos meno draugijoje (vėliau pavadintoje Lietuvos fotomenininkų sąjunga). Ėjo pirmininko pavaduotojo, valdybos prezidiumo atsakingo sekretoriaus, sąjungos fondo direktoriaus pareigas. Jau būdamas pensijoje dar dirbo fotografu Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje (1997 – 2000), o nuo 2004 m. - Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje sargu.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1970 m. Garbės narys nuo 1993 m. Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m.

 

Svarbesni darbai:

„Žmonės Kauno gatvėse“ (1963–1980);
„Žinomi ir nepažįstami veidai“ (nuo1970);
„Uzbekijoje ir Tadžikijoje“ (1972);
„Atgimimas” (1987–1990);
„1991 m. sausio įvykiai” (1991);
„Popiežiaus vizitas Lietuvoje“ (1993);
„Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos“ (1997–2000);
„Politikos ir kultūros įvykių momentai“ (nuo1989);
Kultūros ministerijos akcija „Lietuva – tai mes“ (1999 -2001);
“Pasidairymai” (nuo 2002);
“Vilniaus gamtos lopinėlis” (nuo 1997);
“Pro mano langus” (nuo 2007);
“Europoje” (2010). 

 

Personalinės parodos: 

“1991 m. sausis” - Vilniuje 1993 ir Rokiškio raj. Vaidlonuose 1996; “Laisvėjimo akimirkos” - Kaišiadorių kultūros rūmuose 1993, Ozo vidurinėje mokykloje 1994 ir Spaudos rūmuose Vilniuje 1995;
„Naujos lietuvių mokyklos Vilniaus krašte“ – S. Nėries vidurinėje mokykloje Vilniuje 1997 ir Vilniaus apskrities administracijoje 1998;
„Retrospektyvinė“ – Pakretuonėje ir Nidoje 1999  bei Ozo vidurinėje mokykloje 2001;
„Nepriklausomybės žingsniai“ – Aukštesniojoje ekonomikos mokykloje Vilniuje 2000 ir Vilniaus mokytojų namuose 2003;
„1991-ųjų sausis Lietuvos širdyje“ – Seimo rūmuose 1998 ir Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje 2001 Vilniuje, Šalčininkų kultūros centre 2005 ir 2009 bei Turgelių laisvalaikio salėje 2011;
“Nepriklausomybės žingsniai”- Šeškinės bendruomenės centre 2010 ir Viršuliškių vidurinėje mokykloje Vilniuje 2011. 

 

Grupinės parodos:

„Kauno fotoklubo paroda“ Kauno istorijos muziejuje, 1965;
„Trečioji Baltijos bianalė“ Gdanske (Lenkija), 1967;
„Gintaro kraštas“ Rygoje, 1968;
„100 fotomeistrų“ Rygoje, 1969;
„Taika, darbas, jaunystė“ Riazanėje (Rusija), 1970;
„Skoplės 3-čiasis tarptautinis salonas“ (Jugoslavija), 1971;
Lietuvos paroda  Leningrade, 1972;
„TSRS fotografijose“ Varšuvoje, 1974;
„Lietuva‘94“ Vilniuje, 1994;
„Iš mano albumo‘94“ Vilniuje, 1995;
„Žvilgsnis į senatvę“ Vilniuje,1995;  
„Gamta visų namai“ Kaune, 1996;
„Amatai“ M. K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV), 1997;
V.Jasinevičiaus ir R. Požerskio Vilniaus fotografijos galerijoje, 1997; „Lietuvos aeroklubui -70“ Vilniuje,1997;
„Lietuva‘97“ Vilniuje, 1997;
„Laisvės gynėjai prie parlamento“ Seimo rūmuose,1998;
„Atgimusi Lietuva“ Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, Minske, Varšuvoje, Kijeve, Suomijoje, 1998;
„Žmogaus vaizdas“ Vilniaus fotografijos galerijoje,1998;
Paroda FIAP-o 50-mečiui Vilniaus fotografijos galerijoje, 1999;  
„Fotografijos išradimo 160-mečiui“ Technikos bibliotekoje Vilniuje, 1999; „Baltijos keliui 10 metų“  Vilniaus fotografijos galerijoje, 1999;
„Lietuva‘99“ Vilniuje, 1999;
„Kolegos“, skirta fotomenininkų sąjungos 30-mečiui, Vilniuje, 1999;
Paroda Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje , 2000;
„Nepriklausomos Lietuvos 10-metis“ Prospekto galerijoje Vilniuje, 2000; „Antroji turizmo ir kelionių paroda W.W.T.PH‘99“ Vilniaus televizijos bokšte, 2000;
„Jo Šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II-ąjam 80“ Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje, 2000;
„Gamta visų namai“ Kaune, 2000;
„Žmogaus ir gamtos vasara“ M. K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV), 2000; „Žmogaus ir gamtos ruduo“ ten pat, 2001;
„Kaip gyveni,žmogau?“ Prospekto galerijoje, 2001;
„IV-toji tarptautinė paroda „Rygos fotoklubui 40“ Rygoje, 2002;
„Mes ir žmonės“ Arkos  galerijoje Vilniuje, 2003;
„Česlovui Kudabai 70“ LR Seimo rūmuose Vilniuje, 2004;
„Kolegos“, skirta fotomenininkų sąjungos V-ąjam suvažiavimui, Prospekto galerijoje, 2005;
„Archyvų premjeros“ Kauno fotografijos galerijoje, 2008;
“Mes buvome ten” – Latvijos kongresų rūmuose Rygoje, 2010;
“Laisvės gynimas 1990-1991 metais“- Austrijoje Lince, 2011.

 

Kūrybos ir visuomeninės veiklos įvertinimas:

1986 m. – nusipelniusio kultūros ir švietimo darbuotojo garbės vardas;
1999 m. – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garbės vardas; Grand Prix, bronzos medalis ir per 17 kitų apdovanojimų.

 

Fotografijos kolekcijose:

Liaudies buities muziejus, Rumšiškės; Paminklų konservavimo institutas, Vilnius, Kauno IX forto muziejus; Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vilnius; Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius; FIAP kolekcija, Lozana, Šveicarija; Šalčininkų kultūros centras; Sausio 13-tosios brolija, Vilnius; Kauno IX forto muziejus; Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto vidurinė mokykla; Filaretų pradinė mokykla, Vilnius.

 

Kolegos 0
Popiežiaus vizitas į Lietuvą / Pope visiting Lithuania, 1993 1993
Šventėse / In festivals, 1993 1993
Vilniaus gamtos spalvos, 2008 2008
. 0
Įvairūs darbai
00370 5 2611665
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius
Sprendimas: Cloudlab.lt