Akvilė Anglickaitė
Monika Bielskytė
Vidas Biveinis
Aurelija Cepulinskaitė
Gintaras Česonis
Ramūnas Danisevičius
Joana Deltuvaitė
Ugnius Gelguda
Paul Herbst
Tomas Kapočius
Mindaugas Kavaliauskas 
Vytautas Michelkevičius
Artūras Olšauskas
Paulius Petraitis
Monika Požerskytė
Rokas Pralgauskas 
Paulius Račiūnas
Vilma Samulionytė
Gytis Skudžinskas
Tadas Šarūnas
Jurgita Treinytė (Jorė)
Edita Voverytė
Kristina Zdanavičiūtė