Jonas Dvariškis 1912-1943
2004.02.05 - 2004.03.10
Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)

Jonas Dvariškis gimė 1912 m. Pakruojyje, name netoli bažnyčios (dabar Vytauto gatvė) geležinkelio darbininko šeimoje. Pradžios mokyklą J. Dvariškis baigė Pakruojyje, vėliau mokėsi Šiauliuose. 1936 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Neilgai trukus buvo pašauktas į karinę tarnybą. Tarnavo Kaune, tačiau dėl blogos sveikatos, dar nesibaigus tarnybos laikui, buvo paleistas. Pradėjo mokytojauti netoli Rozalimo esančioje Meldinių pradinėje mokykloje, kur dirbo vedėju ir mokė jungtinį penktą-šeštą skyrių. 


Mokytojas domėjosi istorija, geografija, biologija, filosofija, fotografijos menu, ypač mėgo literatūrą, rinko aforizmus. Atostogų metu plaukdavo baidarėmis upėmis ir ežerais ir vis fotografuodavo. Buvo ir į Palangą dviračiu nusigavęs. Kelionės įspūdžius aprašydavo dienoraštyje, kurį iliustruodavo savo darbo nuotraukomis. Jo nuotraukos buvo spausdinamos žurnaluose "Naujoji Romuva", "Karys" bei kituose leidiniuose. J. Davariškis su dviem nuotraukom: "Lygumų bažnytėlė" ir "Žiemos pradžia" dalyvavo 1933 m. "Putpelės" draugijos surengtoje parodoje Šiauliuose.

Motina, netekusi artimųjų, išvyko gyventi pas gimines į Pakruojį. Ilgus metus J. Dvariškio fotografijos buvo pamirštos ir išbuvo pas motiną, o jai mirus negatyvai drauge su kitais daiktai buvo sukrauti daržinėje. Dabartinis Panevėžio parapijos klebonas prelatas Juozas Antanavičius, tuomet šešiolikos metų jaunuolis, buvo išsinuomavęs kambarį, kuriame iki mirties gyveno J. Dvariškio motina. Tvarkydamas daržinėjė suverstus daiktus, jis aptiko dėžę su negatyvais ir, supratęs jų vertę, ilgus metus saugojo. Po Stalino mirties iš negatyvų buvo padarytos nuotraukos, kurias 1990 m., atkūrus nepriklausomą Lietuvą, J. Antanavičius nuvežė į Čikagą (JAV). Buvęs artimas J. Dvariškio jaunystės draugas Petras Ąžuolas atpažino nuotraukas ir padėjo surengti fotografijų parodą bei išleisti katalogą.J. Dvariškio nuotraukose užfiksuotas 1933-1940 m. nepriklausomos Lietuvos gyvenimas, žmonės, gamta ir kt. Didelę dalį nuotraukų sudaro šeimos, giminių, pažįstamų susiėjimai, portretai, Lietuvos kariuomenės, moksleivių ir studentų gyvenimo vaizdai. Atostogų metu keliaudamas  po Lietuvą, J. Dvariškis daug fotografavo, todėl jo palikime gausu nuotraukų iš įvairių miestų ir miestelių, daug bažnyčių ir etnografinių paminklų, Kryžių kalno, pamario, turgų vaizdų, kaimo peizažų. Gaila, kad neišliko parašai, kur ir kada fotografuota.

Stanislovas Žvirgždas

 
Kitos parodos
SELECT count(*) FROM am_stat_ip WHERE ip='ec2-54-162-229-109.compute-1.amazonaws.com' AND year_='2018' and month_=3
Table 'am_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/vwww/www.photography.lt/data/db_sql/db_mysql.php on line 74
INSERT INTO am_stat_ip (ip, country,visits, hits, year_, month_) VALUES ('ec2-54-162-229-109.compute-1.amazonaws.com','com', '1', '1', 2018, 3)
Table 'am_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired