Atgal
MENO ISTORIJOS MOKYKLOJE – FOTOGRAFIJOS IR DAILĖS IKONOGRAFIJOS ISTORIJA

Meno rinkos agentūra visus, besidominčius vaizduojamojo meno istorija, kviečia į Meno istorijos mokyklos (MIM) rudens semestrą. Nuo rugsėjo 29 d. vyksiančių paskaitų ciklo lankytojai turės galimybę pagilinti savo žinias apie fotografijos ir dailės ikonografiją istoriją, kausydamiesi puikiai žinomų savo srities profesionalų.

Pasaulio fotografijos istoriją (nuo fotografijos išradimo iki šiandienės fotografijos galimybių) pristatys fotografas, fotografijos istorikas, vertėjas Stanislovas Žvirgždas. Po dailės ikonografijos istorijos labirintus vedžios tapytoja, menotyrininkė, Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. 


Pasaulio fotografijos istorija
Lektorius – Stanislovas Žvirgždas 
 
09 29 Fotografijos išradimas ir pirmosios technikos (dagerotipija, talbotipija, šlapias kolodijus ir kt.)
10 06 Peizažas ir architektūros dokumentacija (ankstyvojo periodo fotografijos)
10 13 Dokumentinė fotografija (įvykiai ir objektai, reportažai ir karo vaizdai ir kt. )
10 20 Meninė fotografija (pirmieji metai 1839–1890 (D. O. Hilas, Nadaras, M. Kameron, G. Reilanderis, H. Robinsonas ir kt.)
10 27 Naujos fotografijos galimybės (1875–1925)
11 03 Spalvotosios fotografijos pradžia ir jos raida
11 10 Meninė fotografija (1890–1940: C. Puyo, P. Strandas, A. Kertešas, B. Ebot, E. Vestonas. Piktorializmas. Rusų avangardas: A. Rodčenka, E. Lisickis ir kt. Naujasis daiktiškumas – L.  Moholis-Nadis ir kt. E. Stekenas, Man Rejys, I. Penas ir kt.)
11 17 Paskaitos tęsinys: A. Adamsas, F. Drtikolas, B. Morgan, A. Kartje-Bresonas, R. Duano ir kt)
11 24 „Grynoji fotografija“ (nuo 1950 iki mūsų dienų: A. Siskindas, R. Frankas, D. Arbus, J. Sudekas, J. Saudekas, R. Avedonas, B. Brandtas, H. Niutonas, R.Mapletorpas, S. Salgado, S. Šerman ir kt,)


Dailės ikonografija
Lektorė – dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė  

09 30 Atvaizdo genezė. Ankstyvosios krikščionybės menas
10 07 Bizantinis menas: atvaizdo doktrina ir teologija
10 14 Karolingai ir „Tamsiųjų viduramžių“ menas
10 21 Romaninis menas
10 28 Gotikos stiliaus vystymasis ir XIII a. ikonografija
11 04 Vienuolijų reformos, dvasiniai sąjūdžiai ir ankstyvasis renesansas
11 11 Brandusis renesansas. Michelangelo Siksto koplyčios atvejis
11 18 Baroko dailė ir ikonografija
11 25 Krikščioniškoji ikonografija po Prancūzų revoliucijos


Išklausiusiems nemažiau 7-ių paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.
Paskaitos vyksta meno galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius). Pradžia – 18 val. 15 min. nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. ir 15 min. klausimams bei diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, jos mokamos, bilieto kaina – 8 Eur. Vietų skaičius ribotas (max. 40).
Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus aukcionas“.
* * *

LEKTORIAI
Stanislovas Žvirgždas, fotografas, fotografijos istorikas, vertėjas.
Gimė 1941 m. 1960–1961 Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1961–1965 politinis kalinys. 1972 baigė Neakivaizdinį menų liaudes universitetą (ZNUI) Maskvoje. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1972, nuo 2001 – garbės narys. 1992–1996 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas. 2003–2010 dėstė meninę fotografiją Vilniaus dizaino mokymo centre. 2007–2011 LR Kultūros ministerijos Kultūros ir meno tarybos narys.
Nuo 2011 – Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narys. Nuo 2013 Lietuvos kultūros tarybos narys. 1988 – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas (AFIAP), 1992 – nusipelnęs fotografas menininkas (EFIAP), 2004 – meistras (MFIAP). 300 nacionalinių, 500 tarptautinių fotografijos parodų dalyvis, per 220 įvairių apdovanojimų laimėtojas. Surengė 112 personalinių parodų šalyje ir užsienyje. Per 380 įvairaus pobūdžio publikacijų iš fotografijos istorijos, teorijos, vertimų Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose autorius. 1999 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2002 – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius. 2004 – Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už lietuviškų peizažų tikrumą ir meno įtaigumą, tradicijos brandumą ir atnaujinimą, autorines knygas. 2010  – aukso medalis Už nuopelnus Vilniaus kultūrai, 2010 – Balio Buračo fotografijos premija, 2012 – Skirmanto Valiulio premija.


Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, tapytoja, menotyrininkė, Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė
Vaikystėje Sigita baigė Vienožinskio dailės mokyklą, o 1996 m. Vilniaus dailės akademijoje – tapybos studijas. 1997–2000 m. studijavo bažnytinį paveldą Romos Grigaliaus universitete. Grįžusi į Lietuvą tapo Vilniaus arkivyskupijos menotyrininke. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija XVI a.–XIX a. pradžioje“. Nuo 2005 m. aktyviai bendradarbiavo steigiant Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje, kuriam dabar ir vadovauja. 2008 m. stažavosi Paryžiaus Žmogaus studijų institute (Fondation maison des sciences de l᾿home, Paris) su Andrew W. Mellono stipendija, 2009 m. atliko kūrybinę stažuotę VDA studijoje Cité Internationale des Arts Paryžiuje, 2009–2011 buvo mokslininkė stažuotoja ES SF projekte „Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. 2013 m. apdovanota valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjui. Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, dėsto krikščioniškojo meno istoriją Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre, muzeologiją Vilniaus dailės akademijoje.S. Maslauskaitė dalyvauja mokslinėje veikloje, rengia savo tapybos ir bažnytinio meno parodas. Išleido monografiją apie šv. Kazimiero atvaizdo istoriją lietuvių ir lenkų kalbomis (2010 ir 2014 m.) 
Kitos naujienos