Atgal
Lietuvos fotomenininkų sąjungos kasmetinių apdovanojimų metu (2014 m. lapkričio 14 d.) Vilniaus rotušėje trečią kartą bus įteikiama Skirmanto Valiulio premija

S. Žiūros fotografija

2014 m. lapkričio 14 d. Lietuvos fotomenininkų sąjunga pakvies šalies kultūros ir meno, verslo ir politikos žmones bei fotografijos mylėtojus į kasmetį Sąjungos renginį Vilniaus rotušėje.
Kartu su leidinių ir parodų pristatymais antrąjį kartą bus įteikta 2012 metais Lietuvos fotomenininkų sąjungos įsteigta Skirmanto Valiulio premija.

Premija įsteigta žinomam, kūrėjų mylėtam, fotografijos ir kino bei televizijos kritikui Skirmantui Valiuliui atminti ir jo bendražygiams bei sekėjams įvertinti ir paskatinti. Premijos nuostatuose rašoma: „Premija skiriama už reikšmingiausius ir profesionaliausius fotografijos istorijos tyrinėjimus ir publikacijas, kritikos darbus, kuratorinius projektus, fotografijos leidinių sudarymą, įvairiapusę fotografijos sklaidą ir populiarinimą Lietuvoje bei užsienyje per praėjusius metus arba už viso gyvenimo darbus.“


Visi Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai (taip numato premijos nuostatai) turi teisę siūlyti kandidatus. Dokumentai apie kandidatus ir rekomendacijos (siūlymai) gali būti pristatyti arba išsiųsti paštu (pagal pašto spaudą, jei siunčiama iš Lietuvos) iki 2014 m. spalio 27 dienos.  Adresas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Gedimino pr. 43, LT–01109, Vilnius, Lietuva.
7. Siūlant kandidatą premijai gauti LFMS reikia pateikti:
7.1. kandidatą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją;
7.2. kandidato gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
7.3. apibendrintą laisvos formos informaciją apie nuopelnus ar kūrinius, už kuriuos siūloma premijuoti.
Laukiame jūsų pasiūlymų ir reikalingų dokumentų (kaip numato premijos nuostatai) iki 2014 m. spalio 27 dienos.
 
 
Pagarbiai,                   
Jonas Staselis
Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas

******************************* 
 
  Patvirtinta LFS valdybos posėdyje
2012 m. sausio mėn. 26 d.
 
FOTOGRAFIJOS KRITIKO SKIRMANTO VALIULIO PREMIJOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijos kritiko Skirmanto Valiulio premijos skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijos skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.
2. Premiją steigia Lietuvos fotomenininkų sąjunga (toliau – LFMS).
3. Premijos tikslas – įvertinti asmenų nuopelnus profesionalioje kūrybinėje veikloje ir juos paskatinti.
Premija skiriama už reikšmingiausius ir profesionaliausius fotografijos istorijos tyrinėjimus ir publikacijas, kritikos darbus, kuratorinius projektus, fotografijos leidinių sudarymą, įvairiapusę fotografijos sklaidą ir populiarinimą Lietuvoje bei užsienyje per praėjusius metus arba už viso gyvenimo darbus.
 
II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
5. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama LFS interneto svetainėje www.photography.lt.
6. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti LFMS nariai.
7. Siūlant kandidatą premijai gauti LFMS reikia pateikti:
7.1. kandidatą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją;
7.2. kandidato gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
7.3. apibendrintą laisvos formos informaciją apie nuopelnus ar kūrinius, už kuriuos  siūloma premijuoti.
8. Siūlymai LFMS turi būti pateikti raštu per skelbime nustatytą terminą.
 
III. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA
9. Pateiktus dokumentus vertina LFMS valdyba.
10. Jei pateikti dokumentai neatitinka nuostatų 7 ir 8 punktų reikalavimų, jie valdybos posėdyje nesvarstomi.
11. Valdyba pateiktus siūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
11.1. fotografijos istorijos tyrinėjimų ir publikacijų, kritikos darbų ir publikacijų, kuratorinių projektų, fotografijos leidinių sudarymo, įvairiapusės fotografijos sklaidos ir populiarinimo Lietuvoje ir užsienyje bei viso gyvenimo darbų aktualumas, meniškumas ir profesionalumas.
12. Jei premija skiriama bendraautoriams, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam bendraautoriui.
13. Premijų teikimą organizuoja LFMS.
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai siūlomi premijoms gauti kitais metais.
15. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.


 
Kitos naujienos