Atgal
Romualdas Požerskis, Vytautas Tamoli?nas. TILTAI

UDK 77.04(474.5)(06)
Po-275
ISBN 978-9955-438-33-5

Sudarytojas Romualdas Rakauskas
Redaktorius Jonas Vabuolas
Dailininkas Arvydas Poška
Vert?jas Gražina Matukevi?ien?
Lietuvos fotomeninink? s?jungos Kauno skyrius, 2007
R?m?jas:  Kauno miesto savivaldyb?


 
Kiti leidiniai