Atgal
fotografija - nr.1 (14)- 2007 sausis-birželis

Žurnalas leidžiamas du kartus per metus nuo 1999 met?

Redaktor? Margarita Matulyt?
Atsakingoji sekretor?
Ieva Maz?rait?-Novickien?
Leidin? remia:
Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas


 
Kiti leidiniai