Atgal
Adas Sendrauskas. Palanga

UDK 23/28(474.5)(084)
Se-75
ISBN 978-9955-735-17-5

Palangos Šven?iausiosios Mergel?s Marijos
?mimo ? dang? bažny?ia
šimtme?io išvakar?se
2007


 
Kiti leidiniai