Atgal
Aleksandras Macijauskas. Paskutinė knyga

UDK 77.04(474.5)(084)
Ma64
ISBN 978-9955-638-96-4

fotografijų rinktinė 2

Fotografijų autorius ir sudarytojas
Aleksandras Macijauskas
Dailininkė
Auksė Macijauskaitė-Mikalauskienė
Dizainas
Jolanta Lekavičiūtė-Miliūnienė
Redaktorius
Jonas Vabuolas
Vertė
Gražina Matukevičienė
Arx Baltica
Kaunas, 2007


Knygos leidimą parėmė:
Toshiki Ozawa, Japonija
Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas,
AB Fudžita,
UAB Arfa,
Akosta
 
Kiti leidiniai