Atgal
Klaip?da - 7 miestai

parodos katalogas

Fotografai:
Robertas Gabrys, Saulius Jokužys,
Vytas Karaciejus, Gytis Skudžinskas,
Art?ras Šeštokas, Remigijus Treigys,
Gintautas Trimakas.
Kuratoriai:
Gytis Skudžinskas, Remigijus Treigys.
Teksto autoriai:
Jurij Dobriakov, Gytis Skudžinskas.
Maketas: Gytis Skudžinskas.
Vertimas: Jurij Dobriakov.
© Lietuvos fotomeninink? s?jungos Klaip?dos skyrius,
2007


 
Kiti leidiniai