Atgal
Klaip?dos fotografija

Sudarytojas / Editor Remigijus Treigys
Tekstas / Text R?ta Jakštonien?
Dailininkas /Designer Gytis Skudžinskas
Vert? / Translated by Skaist? Kazarauskait?

Lietuvos fotomeninink? s?jungos
Klaip?dos skyrius, 2007


Spausdino S. Jokužio leidykla-spaustuv?

R?m?jai:
Klaip?dos miesto savivaldyb?
LR kult?ros ir sporto r?mimo fondas
S. Jokužio leidykla-spaustuv?

Fotografai: Virgilijus BIZAUSKAS, Vytautas BUTKUS,
Aleksandras DAPKEVI?IUS,
Algirdas DARONGAUSKAS, Robertas GABRYS,
Algimantas JANK?NAS, Saulius JOKUŽYS,
Algimantas KALVAITIS, Aleksandras KATKOVAS,
Vytautas KARACIEJUS, Sigitas KANCEVY?IUS,
Lilija KULIEŠIEN?, Renaldas MALYCHAS,
Audreol?  PAŽERECKAIT?, Algimantas RUTKAUSKAS,
Adas SENDRAUSKAS, Kostas SLIVSKIS,
Gytis SKUDŽINSKAS, Antanas STANEVI?IUS,
Vaclovas STRAUKAS, Arvydas STUBRA,
Art?ras Š EŠ TOKAS, Me?islovas ŠILINSKAS,
Remigijus TREIGYS, Raimundas URBONAS,
Darius VAI?EKAUSKAS, Romualdas VAITKUS,
Kristina ZDANEVI?I?T?

 
Kiti leidiniai