Atgal
Aleksandras Dapkevi?ius. Fotografija
Sudarytojas: Remigijus Treigys
Tekstas: Andrius Juškevi?ius
Dizainas: Gytis Skudžinskas
Vert?: Skaist? Kazarauskait?

Spausdino: S. Jokužio leidykla - spaustuv?,
2007

Pagrindinis r?m?jas:
Klaip?dos miesto savivaldyb?
Partneriai:
V. Karaciejaus taikomosios fotografijos studija
S. Jokužio leidykla spaustuv?

Kataloge pristatomi neseniai anapilin iškeliavusio klaip?die?io fotografijos sinjoro Aleksandro Dapkevi?iaus rinktiniai darbai. Retrospektyvinio pob?džio katalogas apr?pia autoriaus k?ryb? nuo ankstyv? 60-?j? iki paskutini? darb?, sukurt? 2006 metais. Leidinyje atsiskleidžia platus fotografo akiratis ir nenuilstantis siekis ieškoti nauj? fotografin?s kalbos taisykli?.

 A. Dapkevi?ius yra LFS garb?s narys, jam suteiktas tarptautin?s menin?s fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garb?s vardas.

 
Kiti leidiniai