Atgal
fotografija, 2006. Nr. 2/13

ISSN 1648-7273

redaktorius / editor Vytautas Michelkevi?ius
dailininkas / designer Tomas Mrazauskas
leid?jas / publisher V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas
leidin? remia / supported by Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas


Tai teminis dvikalbis (lietuvi? ir angl? kalba) žurnalo numeris, skirtas postfotografijos reiškiniui pristatyti ir analizuoti. Šis numeris iš kit? išsiskiria ir tuo, kad j? sudar? beveik vien jauni menotyrininkai, kuratoriai, eseistai ir menininkai.

Žurnalo turinys:

[02.] Vytautas Michelkevi?ius Smalsumas ir ieškojimai
[04.] Agn? Narušyt? Postfotografijos p?dsakas Lietuvoje: pasižvalgymai po vietin? kontekst?
[16.] Ieškant „post“ fotografijoje ir svarstant, kas gal?t? b?ti po
šiuolaikinio meno (Interviu su Niclasu Östlindu)
[24.] www.3xpozicija.lt: apie viešojo kuravimo ir bendruomen?s
?tak? meno k?rimo procesui ir ekspozicijai
[30.] Komentar? komentarai: apie parod? „komentarai@3xpozicija.lt
[40.] Išpl?stas fotografijos laukas ir fotografijos institucijos šiuolaikinio
meno scenoje (Interviu su Jonasu Ekebergu)
[54.] Valentinas Klimašauskas Kaip apipl?šti bank?, kad neatpažint? liudininkai?
[62.] Lietuvos fotomeninink? s?jungos kronika

Meninink? puslapiai
[13.] Gintaras Didžiapetris
[37.] Tomas ?iu?elis
[51.] Milda Zabarauskait? ir Robertas Narkus
[59.] Akvil? Anglickait?

 
Kiti leidiniai