Atgal
Arturas Valiauga.J?zusmarija, mama ir visa kita

fotografijos 1999–2006

UDK 77,04(474.5)(06)
Va-182

Maketavo  Rasa Steponavi?i?t?
Tekstai Arturo Valiaugos ir Agn?s Narušyt?s
V. ?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas
Vilnius, 2006
R?m?jai: Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas
UAB „Sapn? sala“
 
Kiti leidiniai