Atgal
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien 2016 (2)

Vilnius, 2016
Leidėjas VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Sudarytoja Agnė Narušytė
Kalbos redaktorės Loreta Rogienė, Agnė Narušytė
Vertėjos Giedrė Stulgytė, Agnė Narušytė
Kroniką parengė Palmira Barkuvienė, Sandra Kovalik
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Spausdino UAB Petro Ofsetas
ISSN 1648-567X 
Kiti leidiniai