Atgal
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien 2016 (2)

Vilnius, 2016
Leid?jas Vš? Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas, Lietuvos fotomeninink? s?junga
Sudarytoja Agn? Narušyt?
Kalbos redaktor?s Loreta Rogien?, Agn? Narušyt?
Vert?jos Giedr? Stulgyt?, Agn? Narušyt?
Kronik? pareng? Palmira Barkuvien?, Sandra Kovalik
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Spausdino UAB Petro Ofsetas
ISSN 1648-567X 
Kiti leidiniai