Atgal
Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Fotografijos slėpiniai II

UDK 77(474.5)(091)
Va-193
ISBN 9955-438-24-X

© V. Į. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006
Redaktorė Genovaitė Savickienė
Vertėja Indrė Pilėnaitė
Maketavo Jonas Ramoška
Viršelyje panaudotas dail. Andriaus Deltuvos piešinys


ISTORIJOS VINGIAI
Lietuvos fotografija iki XXI amžiaus
 Kelias į spalvotąją fotografiją
Fotografija Žemaitijos miestuose ir miesteliuose
Fotografas – miesto įvaizdintojas: andai ir šiandien
Fotoalbumai Lietuvoje: raida, tipai, tendencijos
Fotografijos mokymas
Vilniaus universitetas fotografijose
Lietuvos fotožurnalistikos pradžia Europos kontekste
Lietuvos fotografijos raida ir užsienis
Fotografija nelaisvėje
Geismai ir grožis Lietuvos fotografijoje
Lietuvos peizažas
Portreto metamorfozės

MENININKŲ PORTRETAI
Juodųjų snaigių šalis
 Naujai atrasta Domicelė Tarabildienė
Realybės šviesos nutvieksti
Girdintys gamtos tylą
Mūsų miestelyje
Ėjimas pasidairyti ir Vilniaus gatvių aplankyti
Fotografijos sodininkas
Balys Buračas – fotografas

RECENZIJOS
 Smėlis ir vėjas
Žmonės kalnuose
Sugrįžimas prie ištakų
Gebantis  nusileisti į gyvenimo pragarą ir pakilti į dangų
Tyszkiewicz
Nesibaigianti gatvė
Alytaus albumas
Jano Bułhako sugrįžimas
Peizažo metai
Ir vėl senamiestis
Vienos dienos mokykla
Atminties sodai
Vieškeliais į Juozo Miltinio dramos teatrą
Santrumpos
Nuorodos
Asmenvardžių rodyklė
Summary

 
Kiti leidiniai