Atgal
Žurnalas „Fotografija“ Nr. 1 (31) 2016

Leidin? galima ?sigyti „Prospekto“ galerijoje


Sudarytojas: Tomas Pabedinskas
Kalbos redaktor?: Aurina Venislovait? (lietuvi? k.)
Vert?jas: Jurij Dobriakov
Dailininkas: Gytis Skudžinskas

Leid?jas: Vš? Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas

Spausdino: UAB Petro ofsetas

Tiražas: 500 egz.

 
Kiti leidiniai