Atgal
Alvydas Lukys. Kolekcininko užrašai
admin2/download.php?id=5395&FILE1_SAVE=file&table=am_files&path=%2Fhome%2Fvwww%2Fwww.photography.lt%2Fdata%2Ffiles%2Ffiles%2F

Sudarytojas
Alvydas Lukys
Dailininkas
Gytis Skudžinskas
Redaktorius
Aistis I. Savukynas
Vert?jas
Jurij Dobriakov

Leidin? par?m?
Lietuvos kult?ros taryba
Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Išleido
Lietuvos fotomeninink? s?junga
Spausdino
Petro ofsetas, UAB

2016
120 p.
Tiražas
700

Alvydo Lukio monografijoje pristatoma autoriaus pastar?j? trij? dešimtme?i? k?ryba. Publikuojami darbai sukurti nuo 1987 iki 2015 m. Teorin?je knygos dalyje aktualizuojamos menininko k?rybin?s praktikos Lietuvos ir pasaulio kult?ros kontekste.

admin2/download.php?id=5396&FILE1_SAVE=file&table=am_files&path=%2Fhome%2Fvwww%2Fwww.photography.lt%2Fdata%2Ffiles%2Ffiles%2F


„Kod?l fotografuoji?“
Alvydas Lukys

— Warum fotografierst du?
— Ich spreche kein Deutsch. Sorry, I don’t speak German.
— Kod?l fotografuoji? Manai, vaikams ar an?kams reik?s tavo nuotrauk?? — paklaus? mano amžiaus vyriškis, d?v?j?s tams? lietpalt?, nors šviet? saul? — Lietuvoje tai atitikt? maloni? rugpj??io popiet?.
— Aš menininkas, bent jau taip apie save manau.
— Ak, taip, visi ?ia tokie,— ir nuskub?jo su savo reikalais. Keista, jei taip skubi, kod?l klausi, pagalvojau tuokart. Bet klausimas tikrai rimtas. O k?, jei jis b?t? senas bi?iulis ir b?tume pris?d? kur puodelio kavos?
— Žinai, jei be ironijos, dažnai sau užduodu š? klausim?,— tariau.
— ?domu,— jis apsidair? padav?jos.
— Savo pom?giui pateisinti esu surad?s kelet? priežas?i?,— t?siau.— Man patinka technika, visokie automatiniai, pusiau automatiniai ?renginiai, smagu laikyti rankose „kolektyvinio proto“ prietaisus ir mechanizmus, žmogaus k?no t?sinius, kaip pasakyt? Marshallas MacLuhanas.
— Aha, tai dar primink Wilém? Flusser? ir kad fotografija pakeit? pasaul?…
<...>

admin2/download.php?id=5397&FILE1_SAVE=file&table=am_files&path=%2Fhome%2Fvwww%2Fwww.photography.lt%2Fdata%2Ffiles%2Ffiles%2F


 
Kiti leidiniai