Atgal
Gintautas Trimakas. Fotografija
admin2/download.php?id=5392&FILE1_SAVE=file&table=am_files&path=%2Fhome%2Fvwww%2Fwww.photography.lt%2Fdata%2Ffiles%2Ffiles%2F

Sudarytojai
Gytis Skudžinskas, Gintautas Trimakas
Teksto dalies sudarytoja
Agn? Narušyt?
K?rini? cikl? aprašymus pareng?
Gintautas Trimakas, R?ta Tamulevi?i?t? ir Agn? Narušyt?
Redaktor?
Loreta Rogien?
Vert?jas
Jurij Dobriakov
Dailininkas
Gytis Skudžinskas

Leidin? par?m?
Lietuvos kult?ros taryba
Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Spaustuv? „Petro ofsetas“
Išleido
Lietuvos fotomeninink? s?junga
Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas
Spausdino
Petro ofsetas, UAB

2016
224 p.
Tiražas
700

Gintauto Trimako monografijoje pristatoma autoriaus pastar?j? trij? dešimtme?i? k?ryba. Publikuojami darbai sukurti nuo 1987 m. iki ši? dien?. Teorin?je knygos dalyje aktualizuojamos menininko k?rybin?s praktikos Lietuvos ir pasaulio kult?ros kontekste.


Fotografijos fenomenologija pagal Gintaut? Trimak?
Agn? Narušyt?

Jei manai, kad žinai, kas nufotografuota, Gintautas Trimakas pasakys: „Ne apie tai.“ O apie k?? Nesakys. Galima ži?r?ti ir kalb?ti tik pasitraukiant nuo to, k? matai, – net ne ? priešing? pus?, ? negatyv? (tai jau b?t? žinojimu ir logika gr?stas žingsnis), bet už vaizdo, už šviesos ir tamsos, už to, kas yra ar gali b?ti matoma. Ta?iau tam, kad ten gal?tum patekti, reikia k? nors nufotografuoti, t. y. ?traukti kiek nors šviesos ? cameros obscuros tams?, ir „išaiškinti“, kaip sako jis pats. Laikas, kuris ?siterpia tarp tikrov?s ?r?minimo paspaudžiant fotoaparato mygtuk? ir galutinio vaizdo pamatymo, yra Trimako tyrin?jim? objektas.
<...>
 
Kiti leidiniai