Atgal
"Vyzdys foto/video" Nr.2(102) 2012 gruodis


Šiame žurnalo numeryje aprašoma ir įvertinama per 30 įvairių firmų fotoaparatų ir fotoobjektyvų.

Jaunųjų fotomenininkų debiutas.Lietuvos fotomeninkų sąjunga kas dvejus metus rengia jaunų autorių pristratymą - konkursą, kurio išdavoje ,,Prospekto” galerijoje surengiama fotoparoda ir išleidžiamas katalogas.2012 m. parodoje dalyvauja : L.Dubickienė, M.Musteikis, A.Lebedevas, R.Shilly, J.Verne ir G. Dagys, E.Vyšnia, V.Visockienė, T.Januška, L.Parojus, T.Jurevičius, S.Strazdaitė, L.Radziukynaitė, M.Ivanova, R.Pocius, M.Kiaušaitė.Susumuojami ,,Vyzdžio” fotokonkurso ,,Kelionė į Tėviškę 2012 m.” rezultatai. Paskelbiami konkurso prizininkai N. Juozaitienė(Birštonas), V.Lazauskaitė (Utena), N.Ribokaitė (Dusetos), kuriems skiriamos vertingos rėmėjų dovanos ir metinė žurnalo prenumerata. Tai pat paskelbima nauja fotokunkurso tema: ,,Aš ir automobilis 2013 m.”

Svarbu nevėluoti!  Baltijos šalių konkursas: AŠ ESU FOTOGRAFAS. Gražia tradicija tapo Pabaltijo fotografų varžytuvės, jos suteikė impulsą toliau plėtoti bendradarbiavimą ir profesinio, meninio tobulėjimo naujų gairių paieškas. Jau ruošiamasi ketvirtajam Baltijos šalių fotografų konkursui. 

Festivalis-konkursas „AŠ ESU fotografas” vyks Taline, Estijoje, kovo 28–31 dienomis. Dalyviai savo nuotraukas galės įkelti į rengėjų svetainę http://wppb.iamphotographer.eu m. sausio mėnesį. Dar labai svarbu atminti, kad nuotraukas galima siųsti konkursui nuo 2013 m. sausio 1 iki 31 dienos.Svarbu nevėluoti! 
Taip pat reikia pažymėti, kad dalyvavimas festivalyje yra mokamas. 

Tarptautiniai horizontai. Premijos. Kokie vėjai pučia fotomeno trajektorijose? Haselblado fondas  2012 m. tarptautinę Haselblado fondo fotografijos premiją, kurios vertė 1 mln. Švedijos kronų (apie 95 000 Didžiosios Britanijos svarų, 150 000 JAV dolerių), paskyrė britų fotografui Paului Grahamui- socialumo, kasdienybės virtuozui.

9-ajam dešimtmečiui įpusėjus  P. Grahamas prasiveržė į tarptautinės fotografijos sceną pristatydamas spalvotų nuotraukų ciklą „Beyond Caring“ (Nerūpestingieji).Tai ,,geležinės ledi”, ,,thatcherizmo” laikmetis Didžiojoje  Britanijoje, kuomet buvo skatinamos privačios iniciatyvos, apkarpomas valstybinis sektorius...vyko imperialistinis karas dėl Folklendo salų su Argentina...      
"Vyzdyje” glaustai pristatoma  britų menininko kūryba.

Krepšiai. Krepšiai. Firma Vanguard jau kelerius metus Lietuvos fotografijos mylėtojus džiugina trikojais, binokliais, taip pat ir fotokrepšiais bei kuprinėmis.
Apie fotokrepšius ir kuprines. Jų Lietuvos rinkoje – didelis pasirinkimas. Tarp jų yra nemažai specializuotų, skirtų fotografijos ir vaizdo aparatūrai, kompiuteriams. Dauguma fotokrepšių yra sutvirtintomis sienelėmis – kampuoti. Jie iš esmės geri, nes apsaugo techniką nuo trinties, sukrėtimų, dūžių.

Tik vienas trūkumas: nešiojant per petį prikrautą aparatūros, ilgainiui paskausta ne tik petį, bet ir stuburą. Ne veltui gydytojai sako: stuburo iškrypimas – profesinė fotografų liga.
Vanguard kompanija jų pagamina didelę įvairovę. Su keletu iš jų susipažinkime. 
Mūsų dėmesį atkreipė dvi rankinės bei kuprinė iš Vanguard, tinkančios kelionėms ir kasdieniniam naudojimui, pvz., neštis į darbą, mokyklą...  Apie tai - minitestas.
Objektyvai. Portretinis iki kaulo ir smegenų... ,,Pabandėme, koks objektyvo ryškumas kadro centre ir kraštuose. Kai atvira diafragma, pastebimas neženkliai sumažėjęs linijų perteikimas kraštuose. Tai netrukdo fotografuojant tradicinės kompozicijos portretą, tuo labiau kad objektyvas, naudojant atvirą diafragmą, puikiai ,,nuplauna“ foną, perteikia jį plastiškai neryškiai. Autofokusavimas greitas ir tylus, panaudota HSM (,,Hyper-Sinic Mitor“) sistema. Taip pat ryškumą galima nustatyti ir rankiniu būdu.Objektyvas tinka ir peizažui, architektūriniams objektams, natiurmortams fotografuoti. Šiais atvejais vertėtų labiau užverti diafragmą” - tai eilutės iš  objektyvo SIGMA 85  f 1.4 testo. Žurnalas Vyzdys foto video šiam objektyvą įvertino ,,puikiai”.

Kiti objektyvų testai:  Nikon 70 –200 mm, Sigma 18-200mm  taip pat pateikiami skaitytojų dėmėsiui. O profesionalams skirtą Canon – EF 24–70 mm f/2,8  išbando, įvertina ir savo įžvalgomis pasidalija  žinomas mados fotografas G.Žilinskas.

Pamokėlės (photoshop) Saulės spalva.Iš esmės saulės šviesa – tai visų galimų  šviesos bangų ilgių sudedamoji. Tačiau, kai per orą praeina įvairaus ilgio bangos – kitaip tariant, atskiri šviesos atspalviai  - jos išsiskaido, filtruojasi ir atsimuša kiek kitaip. Saulę matome geltoną, nes mėlynoji spalvos sudėtinė dalis filtruojasi labiausiai. Tuo tarpu šešėlyje dominuoja mėlyna spalva, o ryškiausiai tai galima pamatyti taip vad. atvirame šešėlyje, tai gi – vietoje, kurią savo šešėliu užstoja aukšti objektai (pvz., sienos), bet ji lieka atvira iš viršaus. Apie galimybes pagerinti nuotraukos kokybę, sopalvas   kalbama šiame straipsnyje.
 Kultūra, kūryba, paveldas. 

Tęsiant  rubriką ,,Lietuviška klasika”, šįkart žurnale  pristatoma Romualdo Požerskio kūryba. Fotografo darbus  apžvelgia, įvertina kitas žymus fotomenininkas, čekų  fotografijos profesorius Vladimiras Birgus.

Apie Mažosios Lietuvos  miestelius ir jų žmones. Straipsnių ciklas.
Pristatoma klaipėdiečio  Raimundo Urbono, fotografavusio Kaliningrado srities paveldą, kūryba.R. Urbonas (1963–1999) vienas originaliausių devintojo–dešimtojo dešimtmečio Klaipėdos fotografų yra labiau žinomas ir dėl savo natiurmortų, nors autorius pabrėždavo, kad jam pačiam brangiausias yra „Rytprūsių“ ciklas. 
Būtent kurdamas šį ciklą jis ėmė mąstyti nuosekliai ir kryptingai.Tuomet buvo 1990 metai. Atgimimo laikotarpis, vertybių virsmo laikas. Kodėl būtent Mažosios Lietuvos dalis, esanti anapus Nemuno, Kaliningrado sritis? Gal todėl, kad ta žemė unikali, persisunkusi dramatiškų istorijų krauju, karinių konfliktų, genocido, vykusio nuo pat prūsų genčių užkariavimų pradžios. Ir pati aplinka dvelkia neužbaigtumu, stalkeriška dvasia. Karaliaučiaus krašte buvo gausu ištuštėjusių sodybų. Šiandien jų, namų vaiduoklių, jau rasime  ir beveik kiekviename Lietuvos kaime. 

Tilžė, Tilžė. Kiek dainų ir eilių apie šį miestą sukurta! Lietuvybės ženklai dar ir šiandien čia gana ryškūs. Gal todėl ir čia, ne tik Kaliningrade, įkurtas Lietuvos Respublikos konsulato skyrius.Dabar Kaliningrado srityje įsikūrę apie 40 tūkstančių lietuvių. Dauguma jų buvę tremtiniai, kuriems, grįžus iš Sibiro lagerių ir tremties, neleido apsigyventi Lietuvoje, kitomis aplinkybėmis čia atsidūrę ir pasilikę gyventi. Tilžėje dabar gyvena per du tūkstančius lietuvių.Apžvalginis iliustruotas  straipsnis , pasakojantis apie lietuvių raštijos pėdsakus šiame mieste.

Biografijos. Asmenybė su pliuso ir minuso ženklais. ,,Pirmuoju Albertinos universiteto rektoriumi buvo lietuvis Abraomas Kulvietis, o aš esu paskutinis lietuvis rektorius“,– su pasididžiavimu ir kartėliu mėgdavo sakyti profesorius Jurgis Gerulis, kurį laiką vadovavęs Kenigsbergo universitetui. 

Svaiginančios karjeros aukštumos, mokslo laimėjimai, tarnavimas naciams smogė jam pačiam labai skaudžiai per pačią širdį. 

Kur  jis labiau pasižymėjo: kaip mokslininkas - kalbininkas, ar karo reikaluose-tarnaudamas abvero kontražvalgybininku? Be abejo žymiai didesni jo  žymaus kalbininko - baltisto nuopelnai. J. Gerulis buvo iš tos lietuvių-lietuvininkų, gyvenusių Mažosios Lietuvos teritorijoje, kartos, kurie, aistringai trokšdami mokslo, savo talentu, kruopščiu ir kryptingu darbu nuo valstiečių visuomenės laiptelio pakilo į aukštumas, valstybės ir mokslo veikėjus, bet neatsispyrė germanizmo įtakai.  Kelionės. Meridianai. Kaip visuomet  žurnale talpinami straipsniai apie keliones ir  pasiruošimą joms. Šįkart apie  Afriką, Aziją. Iliustruojama Valdo Augustino fotografijomis, sukurtomis Kenijos parkuose. 
Kiti leidiniai