Atgal
Raimundas Puišys. AUKŠTUMOS ŽEMUMOSŠi knyga – apie žmogaus dvasin?s aukštumas ir žemumas. Apie žmones, kurie rizikuodami gyvybe kopia ? kaln? virš?nes, kur dr?gni debesys nuplauna nuo j? siel? civilizacijos apnašas. Ir apie žmones, kurie niekur nekopia, kurie patogiai murdosi kasdienyb?s drumzl?se.
Iš už snieguotos virš?n?s patekanti saul? nuskaidrina žmog?, sugeb?jus? perkopti mirtin? baim?. Anapus debes?. O šiapus – netgi nesugebant? perkopti savo abejingumo ir sakralias amžinojo atilsio vietas paverst? šun? išviet?mis...
Autoriu m?s? neglosto gražiais vaizdeliais, jis primena žmogiškumo problemas bet kurioje šalyje, bet kurioje visuomen?je XXI amžiuje.

Sudarytojas Aleksandras Macijauskas
Dailinink? Auks? Macijauskait?-Mikalauskien?


 
Kiti leidiniai