Atgal
"Vyzdys foto/ video". Vasaros numeris. Liepa
Vasaros žurnalo ,,Vyzdys foto video“ numeris tradiciškai skirtas  atostogoms, kelion?ms.
Vis? pirma  ?ia galima  surasti patarim? kaip išsirinkti  nauj?  fotoaparat?, kuris vis? pirma tikt? atostogoms.
   Š? kart žvilgsnis krypsta  ? tobulesnes, tuo pa?iu ir brangesnes  kompaktines.Skaitytojas gali surasti  testus kameroms Canon PowerShot SX260, Fujifilm Xpro1, Finepix HS30 EXR, beveidroniams Olympus E-M5, Olympus  E-PL3, Ricoh CX5, Ricoh GXR, Pentax K-01 ir kitiems.
  Art?janti Photokina 2012  atneš dar daugiau naujien?.
   Žvilgsnis ? kompaktines.Visos šios kameros  pasižymi kompaktiškumu ir labiau arba mažiau tinkamos kelion?ms.Tai ?vertina m?s? ekspertai. O apie keliones po Australij?, Indij? publikuojami fotomenink? Vytauto Suslavi?iaus, Lino Ambras?no fotoreportažai.
    Žurnale nemažai  d?m?sio skirta  objektyv? testams. Tai Sigma 70-200 mm, Sigma 50 mm, Tamron 18-270 mm ir  kiti  išbandyti ?vairiomis fotografvimo s?lygomis.
 Fotokrepšys. Kaip pagerinti savo fotografij? kokyb??Ši nauja rubrika  pakvie?ia  pasvarstyti, koki?  ?rang?: objektyvus, trikojus, filtrus, atminties korteles pirkti, siekiant  tobul?ti ir patirti daugiau malonum? pl?tojant savo pom?g?.
    Trumpuose interviu su profesionaliais fotografais V. Š?iavinsku, V. Augustinu galima sužinoti j? ger?  patarim?.
   Kelyje ,,Juodoji d?ž?“-  tai pasakojimas   automobilio vaizd? registratoriaus  ir  filmavimo galimybes.
  Fotografijos k?rybos puslapiuose redaktorius V. Juraitis apžvelgia  Šiaur?s šali?, ir, pirmiausia šved? fotografij?,  kritiškai atsiliepia apie nepalanki? m?s? kraštui  ekonomin? ir k?rybos pad?t?. Publikuojami žymios šved? meninink?s Tovos Mozard darbai.
   Lietuvos klasikin?s  fotografijos   atstovas Romualdas Aug?nas su naujuoju fotoalbumu ,,Sapnuoju Lietuv?“ publikacijoje  atssikleidžia  kitokiu  savitu matymo kampu .
Pokalbi? apie  fotografij? rubrikoje  š? kart?  m?s? sve?ias klaip?diet? Viktorija Vaišvilait?- Skirutien?,  b?dama  iš profesijos psicholog?,  dirbdama stiliste grožio salone, dugelio fotokonkurs? dalyv? ir nugal?toja,  ji  dalijasi mintimis apie fotografavimo id?j? šaltinius, savito stiliaus puosel?jim?.
   Mažosios Lietuvos miesteliai ir j? žmon?s fotografijose – ši rubrikla nuves ? Karaliau?i?, Tolminkiem? - K. Donelai?io žem?. Paskatins pam?styti apie emigracij?, m?s? lietuviškojo tapatumo išsaugojim?.
    Fotokonkurso puslapiuose ,,Kelion? ? t?višk? 2012” kiekvienas turi galimyb? publikuotis žurnale ir laim?ti priz?.
    Tarp j?  galimyb? laim?ti žurnalo prenumerat?, ZOOMBOOK  savo autorin? vienetin? fotoalbum?  ir kt.

 
Kiti leidiniai