Atgal
Michael Freeman. Fotografo mintis

„Viskas vyksta nes?moningai. Man tereikia nuspausti mygtuk?. Tok? fotoaparat? gali ?sigyti bet kuris m?g?jas. [Stabteli, baksteli pirštu ? galv?.] Viskas yra ?ia.“ Helmut Newton

Bet kurios fotografijos šaltinis yra ne fotoaparatas ir netgi ne vaizdas, matomas per vaizdo ieškikl? – vaizdo reikia ieškoti fotografo mintyse. Ten jis yra sukuriamas ir tik v?liau užfiksuojamas atminties kortel?je ar juostel?je.
Fotografo minties, tarptautinio pripažinimo sulaukusios Fotografo akies t?sinio, autorius ir fotografas Michaelas Freemanas atskleidžia uždang?, slepian?i? fotografijos k?rimo paslapt?.
Fotografijos, labiau nei kurios kitos meno formos, prigimtis reikalauja nuolat stebinti ir intriguoti ži?rov? naujais vaizdais ir vis ?vairesn?mis j? interpretacijomis. Ši knyga siekia paaiškinti, kas sudaro ger? fotografij? ir ištirti, kas padeda geriausiems pasaulio fotografams dar ir dar kart? pasiekti š? tiksl?.
Tiems, kurie gilinsis ? ši? tem?, Fotografo mintis suteiks ne?kainojam? žini? apie mados cikliškum?, stilius, manierizm? ir apšvietim?, ir netgi patars, kaip išvengti kliši? bei susidoroti su netik?tumais.
Fotografija yra tiesiog fantastiškai tiesmuka. Gal net pernelyg. Priešais fotoaparat? kas nors išniro, spaudi užrakto mygtuk? ir jau turi vaizd?, su mintimi ar be jos. Taip elgdamiesi pakankamai dažnai, galite sukurti vien? kit? perliuk?, ta?iau pirma pagalvoj? tikrai pasieksite geresni? rezultat?.
Labai dažnai mokydami fotografuoti sutelkiame d?mes? ? tai, kas aišku ir paprasta: kaip pasirinkti objekt?, išsirinkti objektyv?, fotografavimo tašk? ir ?r?minti kadr? taip, kad jis veiksmingiausiu ir trumpiausiu keliu perduot? j?s? žinut? ži?rovui. Aiškumo ir paveikumo reikia, tarkim, žini? fotografijai, ta?iau tai, kas fotografijai talkina viename kontekste, gali pakišti koj? kitame, jeigu, pavyzdžiui, pasikei?ia tikslas ir nuotrauka atsiduria ant galerijos sienos. Aiškumas yra doryb? tik tuo atveju, jeigu reikia komunikuoti, o ne kontempliuoti; jeigu norite, kad žmon?s pasteb?t? j?s? fotografijas ir jomis džiaugt?si, turite suteikti jiems dingst? ži?r?ti ? jas ilgiau nei akimirk?.

Michaelas Fremanas – tarptautinio pripažinimo sulauk?s fotografas, rašantis apie keliones, architekt?r? ir Azijos men?. Ypa? išgars?jo kaip speciali?j? efekt? specialistas.  Jo fotografijos spausdinamos daugyb?je knyg? ir žurnal?, tarp j? ir Time-Life Books, Reader‘s Digest, Condé Nast Traveler ir GEO. Michaelas yra paraš?s daugiau nei 20 knyg? apie fotografij?, tarp j? ir ypa? didel?s s?km?s sulaukusi? „Fotografo ak?“.

 


 
Kiti leidiniai