Atgal
Algimantas Aleksandravi?ius. Lietuvos sta?iatiki? cerkv?s


Fotografij? knygos id?jos autorius ir užsakovas yra Audrius Bal??tis. Fotografij? autorius Algmantas Aleksandravi?ius. Fotoalbume yra spausdinamos 61 Lietuvos sta?iatiki? cerkv?.
Spaud? spaustuv? Kopa.
Tiražas 1000 vnt.Kristaus gimimo cerkv?. Bukisk?s.


Dievo Motinos ?mimo ? Dang? katedra. Vilnius.


Apsireiskimo Mergelei Marijai soboras. Kaunas.
 
Kiti leidiniai