Atgal
„ZOO fotografija. Kaunas. Paskutinis sovietmečio dešimtmetis“„Plėšriųjų sekcija“ praminta neformali Kauno jaunųjų fotografų grupė (Arūnas Kulikauskas, Gintautas Stulgaitis, Gintaras Jaronis, Visvaldas Dragūnas, Giedrius Liagas, Saulius Paukštys ir Robertas Kanys) išnaudojo fotografiją konstruktyviai veiklai – savo meninių pasaulių modeliavimui. Atsiribodami nuo tiesioginių sovietinės tikrovės refleksijų ir vaizdo turinio sureikšminimo jie kalbėjo apie tai, kas slypi juose pačiuose ir bandė parodyti realybę taip, kaip suprato, o ne tik matė. Devintajame dešimtmetyje pradėję kurti fotografai tikslingai vykdė denatūralizavimo, depsichologizavimo ir deidealizavimo programą. Naujoji kauniečių meninė banga anuomet, kai dominavo dokumentalizmą plėtojusi lietuvių fotografijos mokykla, liko nesuprasta ir neįvertinta, o vėliau buvo tiesiog pamiršta. Ši knyga, išsamiai supažindinanti su originaliu kūrybiniu judėjimu Kaune, ryškiomis miesto asmenybėmis ir jų meniniais eksperimentais, kompensuoja dvidešimties metų kolektyvinę užmarštį ir tylą.

Margarita Matulytė

Knygos leidybą parėmė
Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas

Kauno avangardinės fotografijos judėjimo parodinį ir leidybinį projektą inicijavo Gintaras Česonis ir Margarita Matulytė, koordinavo Ieva Mazūraitė-Novickienė, Viltė Migonytė ir Donatas Stankevičius

Už leidimą publikuoti fotografijas, gyvenimo ir kūrybos dokumentaciją Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius ir Lietuvos dailės muziejus dėkoja autoriams Arūnui Kulikauskui, Sauliui Paukščiui, Giedriui Liagui, Gintarui Jaroniui, Robertui Kaniui, Visvaldo Dragūno ir Gintauto Stulgaičio šeimoms.

Sudarytojos: Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė

Kauno paskutinio sovietmečio dešimtmečio įvykių chronologiją sudarė Margarita Matulytė
Fotografų biografijas parengė Ieva Mazūraitė-Novickienė
Medžiagą apie Gintautą Stulgaitį surinko Viltė Migonytė, talkino fotografo mama Gražina Stulgaitienė, dukros Asta ir Jonė Stulgaitytės, Elena Balsiukaitė
Medžiagą apie Visvaldą Dragūną surinko Viltė Migonytė, talkino fotografo žmona Nijolė Dragūnienė, Lina Straigytė

Dailininkė Rima Kiubaraitė-Sutkienė
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Į anglų k. vertė Jurijus Dobriakovas
Skaitmenintoja Irena Aleksienė
Spaudai parengė Rasa Steponavičiūtė
Fotografai Vaidotas Aukštaitis, Andrius Valužis

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius
Lietuvos dailės muziejus
2011

 


 
Kiti leidiniai