Atgal
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien '11


XXI amžiaus Lietuvos fotografijos poslinkiai – tai penkioliktasis Lietuvos fotomenink? s?jungos Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien`11 metraštis, sujung?s brandži?j? ir dar mažai žinom? jaun?j? Lietuvos fotograf? kart?. Šiame rinkinyje publikuojami Lietuvos fotografijos meistr? Aleksandro Macijausko, Algimanto Kun?iaus, Romualdo Rakausko, Romualdo Požerskio, nauj? arba kiek primiršt? fotomeninink?, pavyzdžiui, ? metraš?io diskurs? sugr?žtan?i? Rolando Šimulio, Gintaro Balionio darbai. Visai naujame fotografijos amplua regime V?tr? Antanavi?i?t?, Robert? Misiukon?, Stas? Povilait?, savo žanrui ištikimus Remigij? Treig?, Stanislov? Žvirgžd?, brolius Mindaug? ir Algimant? ?erniauskus. O kur dar laisve alsuojan?ios jaunosios kartos fotografin? išmon??! Tokia fotomeninink? ir j? fotografini? sprendim? ?vairov? netur?t? palikti abejoni?, kad Lietuvos fotografija išlaikys sav?j? tapatyb? ir XXI amžiuje. Tomas Pabedinskas, metraš?io ?žanginio straipsnio autorius, ne tik pateikia savo ?žvalgas apie metraštyje spausdinamas fotografijas, bet ir dedikuoja savo daryt? nuotrauk? Lietuvos fotografijos klasikui Antanui Sutkui. Metraštyje skelbiamas šviesaus atminimo Skirmanto Valiulio ir Stanislovo Žvirgždo straipsnis Mikalojus Konstantinas ?iurlionis – fotografas. Šiais metais Lietuva mini šio m?s? iškilaus dailininko, kompozitoriaus, kult?ros veik?jo 100-?sias mirties metines, taip pat pažymime ir poeto, Nobelio premijos laureato ?eslovo Milošo 100-?sias gimimo metines. Metraštyje publikuojamos 81 fotografo. 182 fotografijos.
 
Kiti leidiniai