Atgal
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien '11


XXI amžiaus Lietuvos fotografijos poslinkiai – tai penkioliktasis Lietuvos fotomeninkų sąjungos Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien`11 metraštis, sujungęs brandžiąją ir dar mažai žinomą jaunąją Lietuvos fotografų kartą. Šiame rinkinyje publikuojami Lietuvos fotografijos meistrų Aleksandro Macijausko, Algimanto Kunčiaus, Romualdo Rakausko, Romualdo Požerskio, naujų arba kiek primirštų fotomenininkų, pavyzdžiui, į metraščio diskursą sugrįžtančių Rolando Šimulio, Gintaro Balionio darbai. Visai naujame fotografijos amplua regime Vėtrę Antanavičiūtę, Robertą Misiukonį, Stasį Povilaitį, savo žanrui ištikimus Remigijų Treigį, Stanislovą Žvirgždą, brolius Mindaugą ir Algimantą Černiauskus. O kur dar laisve alsuojančios jaunosios kartos fotografinė išmonė?! Tokia fotomenininkų ir jų fotografinių sprendimų įvairovė neturėtų palikti abejonių, kad Lietuvos fotografija išlaikys savąją tapatybę ir XXI amžiuje. Tomas Pabedinskas, metraščio įžanginio straipsnio autorius, ne tik pateikia savo įžvalgas apie metraštyje spausdinamas fotografijas, bet ir dedikuoja savo darytą nuotrauką Lietuvos fotografijos klasikui Antanui Sutkui. Metraštyje skelbiamas šviesaus atminimo Skirmanto Valiulio ir Stanislovo Žvirgždo straipsnis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – fotografas. Šiais metais Lietuva mini šio mūsų iškilaus dailininko, kompozitoriaus, kultūros veikėjo 100-ąsias mirties metines, taip pat pažymime ir poeto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo 100-ąsias gimimo metines. Metraštyje publikuojamos 81 fotografo. 182 fotografijos.
 
Kiti leidiniai