Atgal
Skirmantas Valiulis. Apie fotografiją


Lietuvos fotografijos kritinės estetinės minties raidai, mūsų krašto fotografijos istorijos tyrinėjimams didžiausią postūmį, regis, bus davęs neseniai mus palikęs fotografijos, kino ir televizijos kritikas Skirmantas Valiulis. Retai kada jį buvo galima pamatyti be užrašų knygelės, kurioje jis nuolat kažką rašė, žymėjo, braukė, taisė, paryškindavo ypač patikusias mintis. Vėliau tie užrašai suguldavo į straipsnių, esė, recenzijų ar apžvalgų puslapius. Rašė ne tik apie fotografiją, bet ir apie kiną bei televiziją. Jau pasirodė net keletas Skirmanto Valiulio knygų, skirtų vakarams su televizija („Vakarai su televizija“, 2009, ir „Telemano užrašai“, 2010), netrukus „Baltų lankų“ leidykla išleis straipsnių rinkinį apie kiną, tad pribrendo reikalas paskelbti bent dalelę jo gausių straipsnių apie fotografiją.
Knygoje surinkti 1968–2010 m. parašyti straipsniai, kurių dalis buvo publikuota įvairiuose fotoalbumuose, kataloguose, žurnaluose ir periodinėje spaudoje. Taip pat spausdinamas ir pluoštas dar nepublikuotų straipsnių iš kritiko archyvo. Visa medžiaga pateikiama chronologine tvarka, ištaisius korektūros ir kitas pasitaikančias nežymias klaidas. Stengiantis išlaikyti autoriaus stilių, nauji tekstai tik šiek tiek redaguoti, o skelbtieji spausdinami be redaktoriaus įsikišimo, nevienodintas ir asmenvardžių bei vietovardžių rašymas.
Stanislovas Žvirgždas

 
Kiti leidiniai