Atgal
Kauno menininkai: vakar ir šiandien 2

ISBN 9955-438-23-1
UDK 77.04 (474.5)(06)
Ka 633

Sudarytojas / Compiler Aleksandras Macijauskas
Dailinink? / Designer Auks? Macijauskait?-Mikalauskien?
Redaktorius / Editor Elmiškis
leid?jas / publisher
Lietuvos fotomeninink? s?jungos Kauno skyrius
leidin? remia / supported by
Kauno miesto savivaldyb?
UAB Fujifilm Lietuva
Parodos katalogas


 
Kiti leidiniai