Atgal
Romualdas Požerskis. Atminties sodai
UDK 77.04(474.5)(084)
Po-275
ISBN 9955-638-25-7

Redaktorius Jonas Vabuolas
Vertėja Gražina Matukevičienė
Dailininkas Arvydas Poška
ARX Baltica
2005


Romualdas Požerskis: atmintis
Dovilė ZELČIŪTĖ

Autorius įteikia albumą savo kūrybos
mokytojui A. Macijauskui.
Vytauto Tamoliūno nuotrauka
 

Daugel metų trukusiam kūrybiniam darbui bent laikinai padėtas taškas: spalio mėnesio pabaigoje fotomenininkas Romualdas Požerskis Kauno fotografijos galerijoje pristatė savo naująjį albumą „Atminties sodai“ (Arx Baltica, 2005, Kaunas). Solidų leidinį sudaro 10 skyrių, daugelis iš jų fotomeno mylėtojams gerai pažįstami: fotografijų ciklai „Senamiesčiai“, „Vaikų ligoninė“, „Atlaidai“ ar „Atminties sodai“ jau įėję į Lietuvos fotografijos aukso fondą.

Knygai įžangos žodį parašė Skirmantas Valiulis, pasak fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Aleksandro Macijausko, daugelio garsiausių fotografų albumų „krikštatėvis“. Albumo dailininkas – Arvydas Poška, redaktorius – Jonas Vabuolas.

Knygos pristatyme, vykusiame Kauno fotografijos galerijoje, susirinko daug R. Požerskio kūrybos gerbėjų, kolegų. A. Macijauskas pasveikino R. Požerskį kaip autorių, „įstojusį į knygos sudarytojų klubą“. A. Macijauskas įžanginėje kalboje akcentavo, kad R. Požerskis nesikvietė į talką sudarytojo, o už savo kūrybos ekspoziciją nutarė atsakyti pats, asmeniškai. Juk mene labai svarbu yra gebėjimas a t r i n k t i i r a p i b e n d r i n t i. Šis gebėjimas tampa regimas būtent savosios knygos sudarymo metu. (Apie būtinybę pačiam sudaryti savo kūrybos albumą A. Macijauskas ryžtingai pasisakė ir šį rudenį Nidoje vykusiame fotomenininkų seminare.) „Pažinodamas Romo kūrybą, – kalbėjo A. Macijauskas, – o mes greta esame jau 31 metai, akivaizdžiai matau, kad autoriaus tikslas buvo padaryti gražią knygą. Į ją neįdėti drastiškesni darbai. Knyga labai lietuviška (net ir viršelis!). Kiekvieną turėtų jaudinti kadrai iš senelių namų, tie paskutinieji žmonių gyvenimo metai. Yra ginčytinų dalykų (dėl mažaūgio neįgalaus herojaus Alfonso), be abejo, Romualdas gali susilaukti pastabų dėl tam tikrų etikos aspektų“.

Fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas kolegos albumą pavadino juodai balta monografija ir priminė susirinkusiesiems, kad R. Požerskis – vienas pirmųjų Lietuvos fotomenininkų, gavęs Nacionalinę premiją. Taigi jis turėjo ir finansinę galimybę paskelbti savo kūrybos leidinį. S. Žvirgždas teigė, jog nemažai „Atminties sodų“ nuotraukų nematytos, nors, žinoma, didžioji dalis jau yra eksponuotos. Rizika dėti „nepatikrintas“ fotografijas pasiteisino. S. Žvirgždas neliko nepastebėjęs ir „Arx Balticos“, išleidusios R. Požerskio albumą, darbo.


 

„Atminties sodų“ sutiktuvėse: A. Macijauskas,
R. Požerskis, S. Žvirgždas, R. Dovidaitis
ir S. Valiulis.
Vytauto Tamoliūno nuotrauka
 

Sveikinimo žodžius taręs Spaudos namų „Arx Baltica“ generalinis direktorius Rolandas Dovidaitis pastebėjo, kad spausdinimo darbas visuomet patikimesnis, kai knygos leidybos procese dalyvauja pats autorius. R. Požerskis dalyvavo albumo gamybos vyksme, taigi ir atsakomybe dalytasi po lygiai.

Romualdas Rakauskas pripažino, kad daug Lietuvoje yra gerų ir labai gerų fotomenininkų, tačiau R. Požerskis jam bene artimiausias savo pasaulėjauta, ypač tuo, kad jis dar išsaugojo romantišką santykį į žmogų, žvelgia į jį su meile ir šiluma, kūryboje dominuojąs ne racionalumas, bet jausmas. „Ši knyga, – patikino R. Rakauskas, – įspūdinga didingumu. Visi albumo ciklai stilistiškai labai vieningi, nors knygoje esančios fotografijos kurtos ne vienerius metus. Romo žvilgsnis į pasaulį beveik nepasikeitė“.

S.Valiulis „Atminties sodų“ albumą pavadino įvertinančiu Lietuvos praeitį ir skatinančiu mąstyti apie tautos ateitį. „Knyga labai jaudinanti, – pastebėjo S. Valiulis, – joje laikytasi klasikinės fotografijos kalbos principo. Klasika dar niekam netrukdė, Požerskio klasikoje – ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio įtakos“.

„Atminties sodų“ pristatymo metu akcentuotas R. Požerskio kūrybos, kaip lietuviškosios fotografijos mokyklos formuotojos ir reiškėjos, vaidmuo, pastebėta, kad Lietuvoje šiuo metu itin pagausėjo gerų, prasminiai ir stilistiškai vieningų, konceptualių fotoalbumų. R. Požerskio fotografija yra „maloni akiai“, aiškios, estetiškai patrauklios ir neįmantrios formos. Ir bene svarbiausia – albumo fotografijas vienija humanistinė menininko pasaulėjauta.

 
Kiti leidiniai