Atgal
„LT PINHOLE fotografija“


Sudarytojas Gytis Skudžinskas
Tekstas Egl? Deltuvait?
Dizaineris Gytis Skudžinskas
Išleido Vš? „Kult?ros Meniu“

Redaktor? Rima Malickait?
Vert?jas Jurij Dobriakov
Spauda Leidybos grup? „Druka“.

Fotografai: Vaidotas AUKŠTAITIS, Žilvinas GLUŠINSKAS, Mindaugas JANUŠAITIS, Aist? JUCYT?, Oksana JUDAKOVA, Deividas JUODGUDIS, Juozas KALNIUS, Evelina KERPAIT?, Ar?nas KULIKAUSKAS, Darius KUZMICKAS, Alfredas MARUŠKA, Vladislav NOVICKI, Jurgis PAŠKEVI?IUS, Giedrius PETRAUSKAS, Vytautas RAZMA, Tomas RAZMUS, Jurgita REMEIKYT?, Ieva RUT?, Petras SAUL?NAS, Gytis SKUDŽINSKAS, Saulius SLAVINSKAS, Vadim ŠAMKOV, Darius ŠIMKUS, Gintautas TRIMAKAS, Romualdas VAIŠVILA, Arturas VALIAUGA, Adrijus VEGYS.

UDK 77.04(474.5)(084)
       Lt-01

ISBN 978-609-95138-0-5

 
Kiti leidiniai