Atgal
Fotografija

Nr. 1 (18) / 2009 sausis – birželis


Žurnalas leidžiamas du kartus per metus nuo 1999 metų

Redaktorius Skirmantas Valiulis
Leidėjas VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas
Teksto redaktorė Vilma Kšanavičienė
Dizaineris Ramybė Glinskytė

Leidinį remia LR kultūros rėmimo fondas

Spausdino UAB Sapnų sala

ISSN 1648-7273

2 Redaktoriaus žodis
Skirmantas Valiulis

laiko laiptai
Apie talentą ir komandą
Skirmanto Valiulio pokalbis su Antanu Sutkumi
Kaunas irgi Kaunas
Aleksandras Macijauskas, Vilius Jasinevičius
8  Trumpa istorija apie tai, kaip fotografija tapo savimi
Vytauto Michelkevičiaus pokalbis su Algimantu Kunčiumi
10  Mūsų fotografija ir laikas.
Kas, kada ir kaip prasidėjo
Povilas Sigitas Krivickas
18 artimi toliai
Skirmantas Valiulis

fotografijai – 170
23  Lietuvos fotografija: džiaugsmai ir rūpesčiai
Julius Vaicekauskas
26  Snobizmas ir fotografija
Nikola Stanevas

nuomonės anuomet
28 
Sigitas Krivickas, Romualdas Ozolas, Sigitas Geda, Antanas Sutkus, Lionginas Šepetys, Antanas Dilys

iš naujų laikų
30 
Stanislovas Žvirgždas, Jonas Staselis

linkėjimai, nuomonės: vakar ir šiandien
34  Prieš 20 metų
Vytautas Maželis, Romualdas Požerskis, Vytautas Stanionis, Antanas Sutkus, Kazys Daugėla, Virgilijus Juodakis, Jonas Dovydėnas
35  Ir dabar
Vytautas Stanionis, Vytautas Suslavičius, Rokas Pralgauskas, Saulius Saladūnas, Vytautas Michelkevičius
36  Rimaldas Vikšraitis
Arlio fotografijos festivalyje – prestižinis apdovanojimas Rimaldui  Vikšraičiui (vienas svarbiausių apdovanojimų Lietuvos fotografijos istorijoje) gintaras Česonis
37  Į svečius pas Vikšraičius
Skirmantas Valiulis
37  Nutikimai
44  Editor‘s note

 
Kiti leidiniai