Atgal
Gyvos žem?s mintys

Tarptautin? fotografijos paroda
Mažeikiai 2009


Mažeiki? rajono savivaldyb?s Aplinkos apsaugos asmens ir visuomen?s sveikatos skyrius
Telši? apskrities viršininko administracija
Lietuvos fotomeninink? s?junga

Sudarytojas Jonas Strazdauskas
Tekstas Stanislovas Žvirgždas
Dizaineris K?stutis Stazdauskas
Redaktorius Roma Žilinskien?
Vert?ja Nijol? Mažonien?

Parodos organizatoriai
Mažeiki? rajono savivaldyb?s kult?ros centras
Mažeiki? fotoklubas

 
Kiti leidiniai