Atgal
Vytautas Balčytis. Lietuvos miesteliai / Lithuanian Towns

Apostrofa
Vilnius, 2009


Leidinį parėmė / Publisher with supporty from
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lithuanian Ministry of Culture

Antroji serijos Vytauto Balčyčio fotografijos knyga
Second volume of the series Photography by Vytautas Balčytis


Dailininkė / Designer Sigutė Chlebinskaitė
Redaktorė / Editor Giedrė Kadžiulytė


ISBN 978-9955-49-2
UDK 77.04 (474.5)(084)
Ba 217

Keliaudamas po Lietuvą ir ieškodamas vietos, kurioje norėtų apsigyventi, Balčytis tokios nerado. Tik aptiko erdves, kuriose būtasis laikas užsiliko ilgiau arba įsirašė ryškiau, arba vis dar yra. Tik praeities laikas visuomet turi tą patį palydovą – jausmą. Kad netenki, netekai. O nakties akivaizdoje kiekvienas vaizdas tampa ypač brangus.

Renata Dubinskaitė

 
Kiti leidiniai