Atgal
Romualdas Rakauskas . photographs . fotografijosKovo 5 d. (ketvirtadien?) 17 val. Vilniaus rotuš?je Romualdo Rakausko monografijos pristatymas. 


Vilnius, 2009
E. Karpavi?iaus leidykla

Sudarytoja / Editor
Agn? Narušyt?

Dizainer? / Design by
Daiva Kiš?nait?

Tekstai / Texts by
Agn? Narušyt?, Aust?ja ?epauskait?, Romualdas Rakauskas

Bibliografijos sudarytoja / Bibliography by
Palmira Barkuvien?

Vert? / Translated
Agn? Narušyt?

Lietuvi? kalbos redaktor? / Lithuanian editing
Linara Dovydaityt?

Angl? kalbos redaktoriai / English editing
Simon Rees, Malcolm Stewart

Biografini? nuotrauk? autoriai / Biographical photographs by
Algimantas Aleksandravi?ius, Zenonas Baltrušis, Algimantas Brazaitis, Laimutis Brundza, Visvaldas Drag?nas, Rimtautas Gubavi?ius, Feliksas Kerpauskas, Vitas Luckus, Vytautas Pletkus, Romualdas Požerskis, Antanas Sutkus, Vytautas Tamoši?nas

UDK 77.04(474.5)(084)
Ra-156
ISBN 978-9955-878-03

http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/91178

 
Kiti leidiniai