Atgal
Pirmojo tarptautinio meninės fotografijos festivalio Vilniuje „In Focus“ katalogas

UDK 77.04(474.5)(06)
In-01
ISBN 978-9955-438-38-0

Sudarytoja / Editor
Eglė Deltuvaitė


Tekstai / Texts    
Šalnė Bučiūtė
 Eglė Deltuvaitė
 Andrejs Grants
 Viktorija Ivanova
 Monika Krikštopaitytė
 Lech Lechowicz
 Monika Lipšic
 Vytautas Michelkevičius
 Agnė Narušytė
 Goda Rupeikaitė
 Antanas Sutkus

Vertėjas/Translator
Jurijus Dobriakovas

Redaktorė / Editing   
Rima Malickaitė

Dizaineris/Designer
Gytis Skudžinskas

Fotodokumentacija/ Photo documentation
Arturas Valiauga

Leidėjas/Publisher   
Lietuvos fotomenininkų sąjunga/Union of Lithuanian Art Photographers


Spaustuvė/Publishing  House   
Leidykla „DRUKA“

© Šalnė Bučiūtė
© Eglė Deltuvaitė
© Andrejs Grants
© Viktorija Ivanova
© Monika Krikštopaitytė
© Lech Lechowicz
© Monika Lipšic
© Vytautas Michelkevičius
© Agnė Narušytė
© Goda Rupeikaitė
© Gytis Skudžinskas
© Antanas Sutkus
© www.alfa.lt
© Lietuvos fotomenininkų sąjunga


Pirmasis tarptautinis meninės fotografijos festivalis Vilniuje „In Focus“

Rėmėjai/ Sponsors:
LR Kultūros ministerija, LR Kultūros rėmimo fondas, Vilniaus miesto savivaldybė / Culture Ministry of the Republic of Lithuania, Culture Support Foundation of the Republic of Lithuania, Vilnius City Municipality

Festivalio vežėjas/Logistics:
DHL Lietuva

Partneriai/Partners
 Prancūzų kultūros centras, Goethe‘s institutas Vilniuje, Lenkų kultūros institutas Vilniuje, galerija „Program“ Varšuva, Lenkija, Lodzės meno centras / French Culture Centre, Goethe–Institute Vilnius, Poland Culture Institute in Vilnius, Gallery “Program” in Warsaw, Lodz Art Centre.

Informacinis partneris/ Communication partner:
internetinis dienraštis „Bernardinai“, www.bernardinai.lt  / Online newspaper www.bernardinai.lt

Draugai/Friends
 Galerijos „Vartai“, „Akademija“, „Arka“, „Znad Willi“, Vilniaus rotušė, Vilniaus grafikos centro galerija „Kairė dešinė“ , Vilniaus dailės akademija, Lille fotografijos festivalis „Transphotographiques“ (Prancūzija) / gallery “Vartai“, “Akademija“, “Arka“, “Znad Willi“, Vilnius City Hall, Vilnius’ Graphic Centre Gallery „Kairė dešinė“ , Vilnius Art Academy, Lille’ Photography Festival „Transphotographiques“ , (France).

Organizatorius/Organizer
Lietuvos fotomenininkų sąjunga/ Union of Lithuanian Art Photographers

Festivalio vadovė/ Director
Eglė Deltuvaitė

 
Kiti leidiniai