Atgal
Žurnalas FOTO Nr. 8(10)

Naujas žurnalas FOTO skirtas mistikai! Žurnalo komanda mistikos ieškojo kavos tirš?iuose (ryškindami juostas), Kaune gaudydami UFO, kalbindama ir prisimindama mistiškus fotografus. Kaip ?prasta, yra naujienos, fototechnikos testai, patarimai fotografuojantiems ir Photoshop'inantiems. Žurnal? jau rasite Prospekto fotografijos galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius).


Turinys

6–7 ?žanga
8–9 Naujienos
10–12 Šimtas geriausi?
Aist? Kisarauskait?. Valstyb? apdovanoja Nacionalin?mis premijomis, profesionalai dalijasi savo apdovanojimus. O kas pasidom?s fotografijos m?g?jais, fanatikais, nepriklausan?iais jokiai valstyb?s pripažintai gildijai?
13 Skaitmenin? fotografija. 2 dalis
Vidas Biveinis. Atrodo, kad Scottas Kelby, kurdamas ši? knyg?, apgalvojo kiekvien? smulkmen? ir pasisteng? labai nuosekliai ir tiksliai visk? išd?styti. Ir antrojoje dalyje autoriaus humoras neišbl?so – besimokydami kvatosite ne vien? kart?.
14–22 V?tr?s Antanavi?i?t?s fotografin?s misterijos
Daugelyje mano fotografij? vyrauja dar neat?jusiojo motyvas, tarsi esan?io gimimo pradžioje. Jei esi gim?s, at?j?s ? realyb?, tuomet turi ir vaizduoti realyb?.
24–34 Tornad? medžiotojai
Just? Jonutyt?. Tornadai paradoksal?s – nors griauna visk?, kas pasitaiko kelyje, j? grožis išties stulbina. Fotografija šiuo atveju nepakei?iama – ši? nepaprast? moment? vaizdai išlieka nuotraukose ir neleidžia pamiršti ?sp?dži?, kurie, pažvelgus ? nuotraukas, atgyja ir nukelia tave atgal ? tornado s?kur?.
36–39 Mauro Fiorese U.PHO.S. Menas vaizduoti mit?
Mindaugas Kavaliauskas. Mauro Fiorese mistika n?ra abstrakti, o susieta su pseudokultu, gyvuojan?iu jau ger? pusamž?.
40–45 Žmogus, kuris k?r? matydamas širdimi
Aist? Kisarauskait?. Straipsn? ruošiau nor?dama atiduoti duokl? ne?tik?tinam fenomenui – aklam fotografui. Nor?dama nors kažkiek suprasti, kas buvo Remis, susitikau su ne vienu žmogumi, laikiusiu j? draugu, savu, kolega, bendramin?iu, klausin?jau tiesiog pažinojusius.
46–51 Misija Madagaskare
Algiui Kriš?i?nui teko nuostabi proga – sudalyvauti kaip fotožurnalistui socialin?je misijoje Madagaskare. Savo ?sp?džius jis pasakoja m?s? žurnalo skaitytojams.
52–55 Pam?gtas „kalibras“: „Canon“ prieš „Sigma“
Mikas Binkis. Lyginam 50 mm „Canon“ ir „Sigma“ objektyvus.
56–60 „Canon EOS 50D“
Vidas Biveinis. Nors ir nelabai lengvas, „EOS 50D“ gatv?je nesuk?l? problem?, buvo patikimas ir spartus – labai greitai sufokusuodavo pageidaujam? objekt?.
62–64 Mokom?s dirbti su failais
Saulius Pakrijauskas. Kol kas nebuvo detalesnio straipsnio apie tai, kaip fiziškai (o galb?t ir moraliai) „Aperture“ tvarko pa?ius nuotrauk? failus.
66–69 Ryškinimas kavoje
Martynas Juras. Atsipalaiduokime, ?ia nereikia ypatingos precizijos, kaip kad gaminant normalius ryškalus, nenaudojame ir potašo. Visk? matuosime šaukštais arba arbatiniais šaukšteliais.
70–73 Beribiai fotoarchyvai
Mikas Binkis. Praktiniai patarimai, kaip saugoti ir tvarkyti nuotraukas.
74–75 „Aps?stos“ nuotraukos
Saulius Pakrijauskas. Kaip sukurti plazminius vaiduoklius, liepsnojan?ius demonus ir kitus linksmus baisuoklius.
76–79 M?s? komanda komentuoja
Komentuojame mistines fotobendruomen?s nuotraukas.
80–89 Saul?s p?dsakai
Martynas Juras. Šiame straipsnyje tikrinsime j?s? kantryb? – ar daug kas ryšis pus?s met? ekspozicijai, fiksuodamas saul?s jud?jim??
90–93 Pirk?jo gidas
94 Dvi medin?s architekt?ros vaizd? kolekcijos
Mintys apie Andriaus Surgailio knyg? „Medinis Kaunas“.

 
Kiti leidiniai