Atgal
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien ,08

Lietuvos fotomeninink? s?junga
2008


Metrašt? remia:
Spaudos, radijo ir televizijos r?mimo fondas
LR kult?ros ministerija
Kult?ros r?mimo fondas

Sudarytoja Margarita Matulyt?
Kronika pareng? Stanislovas Žvirgždas
Dailinink? Rima Kiubarait?-Sutkien?
Vert? Diana Bartkut?-Barnard
Redaktor? Rima Malickait?


TURINYS

Arvydas Šliogeris       
4 Apie filosofij?

Valentinas Gilys          
8 Steponas Kolupaila: programinis m?g?jiškumas

17 Svarstymai apie fotografij?. I (kas ji yra)
18 Svarstymai apie fotografij?. II (apie priklausomyb?)
19 Svarstymai apie fotografij?. III (apie lietuviškum?)
21 Svarstymai apie fotografij?. IV (apie pozityvum? ir negatyvum?)
22 Svarstymai apie fotografij?. V (apie prasm?, grož?, g?r?, meil?, laisv?, ties?)

Agn? Narušyt?          
23 Istorini? perspektyv? kryžiažodis

Mindaugas Ažušilis     
26 Vietos, kuri? n?ra. 2008

Vytautas Bal?ytis      
34 Vienuolika Vilniaus fotografij?. 2008

Ar?nas Balt?nas        
42 Meistrai. 2006, 2007

Viktoras Binkis        
50 Alfos žaislai. 2007–2008

Ugnius Gelguda         
56 Tamsoraš?iai. 2008

Edis Ju?ys             
62 Keltas. 2000

Algimantas Kun?ius     
68 Trys Vilniaus d?lion?s. 1966, 1977

Vitas Luckus           
74 Baškirija. 1981

Aleksandras Macijauskas
80 Kaunas pro autobuso lang?. 2008

Saulius Paukštys       
86 Prisiminimas. 1987–1972

Stasys Povilaitis      
92 Niujorko veidai. 1995

Romualdas Požerskis    
98 Atsipalaiduok. Kroatija, Izraelis, 2007

Romualdas Rakauskas   
104 M?s? Kaunas. 1967–1972

Antanas Sutkus        
110 Sekmadienis ant Tauro kalno. 1988

Algirdas Šeškus       
118 Baltija. 1981

Arvydas Šliogeris     
128 Peizažai. 2007

Virgilijus Šonta      
136 Mokykla – mano namai. 1980–1982

Regina Šulskyt?       
144 Seserys. 2006–2007

Remigijus Treigys     
152 Miestas iš atminties. Vilnius. 2008

Gintautas Trimakas    
160 Suskai?iuoti dang?. 2008

Raimundas Urbonas     
166 Nuotaikos. 1982 (87). Prie ežero. 1982 (87) Muzika 1982 (87)

Stanislovas Žvirgždas 
172 Vilniaus pakrant?. 1977]

177 Kronika

181 In English  

lt.php/Metrastis?met=22   

 
Kiti leidiniai