Atgal
Fotografija


Nr. 1–2 (16–17)
2008, sausis – gruodis

Žurnalas leidžiamas du kartus per metus nuo 1999 metų
Produced twice a year since 1999

Leidinį remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas

Supported by the Lithuanian Culture Support Foundation

Redaktoriai / Editors:
Julija Fomina, Valentinas Klimašauskas

Atsakingoji sekretorė / Manager at large:
Ieva Meilutė-Svinkūnienė

Lietuvių kalbos redaktorė / Lithuanian language Editor:
Vijolė Višomirskytė

Vertėja į anglų kalbą / Englich translator:
Aleksandra Fomina

Dizaineris/ Design:
Joseph Miceli, Alfa60
www.alfa60.com

Manipuliacija yra fotografijos prigimtis ir be manipuliacijų fotografija tiesiog neegzistuotų
V. Burgin

Turinys / Contents

Kuo jūs ketinate patikėti: manimi ar savo akimis?
Who Are You Going to Believe: My Words or Your Eyes?
Valentinas Klimašauskas

Vaizdų portfolio
Image Portfelio

Julija Fomina

Fotografija kaip įrodymas: tarp tapatybės ir subjekto
Photography as Evidence: Between Identity and Subject

Eglė Rindzevičiūtė

Apgauk mane, ir apgauk gerai
Deceive Me, and Do It Well
Tomas Čiučelis

Fotografuoti Leniną
Photographing Lenin
Agnė Narušytė

Potemkino miestas
Potemkin City
Mirjam Wirz

Pirmoji  Viešpats diena, arba zeurei grazi pilis naktyja...
God‘s First Day, or Helluva Luvly Casl at Nite...
Rasa Baločkaitė

Porno šik: pornografija kaip agitacija
Porno Chic: Pornography as Agitation
Karolis Klimka

Fotoobsesija, arba fotografija kaip iliuzijų mašina
Photo-Obsession, or Photography as an Illusion Macine
Jurij Dobriakov

 

 
Kiti leidiniai