Atgal
VYZDYS foto video Nr. 3/4 2008


ISSN 1392-4613

www.vyzdys.com

Žurnalas ,,Vyzdys foto/video“. Nauji fotoaparatai ir istorijos

   Žurnalo ,,Vyzdys foto/video“ naujausiame numeryje talpinama reziume  apie didžiausi? pasaulyje technikos parod? Photokina, ?vykusi?  Kelne.

 Tai fotoaparatai, minilaboratorij? ?ranga, kitos vaizdo technologij? naujov?s.
   Photokinoje, suprantama, technikos buvo daug.Ta?iau vieni iš ryškesni? gamini? skirti fotom?g?jams – tai sumažint? gabarit? veidrodiniai fotoaparatai.  Vienas iš toki? - Panasonic Lumix G1, kuris jau pasirod? ir Lietuvoje,   jo techninis aprašymas  pirmieji fotografavimo ?sp?džiai.  Olympus  taip pat išleis maž? gabarit? veidrodin? jis dar neturi savo vardo, bet jau  aptariamas  bendrais bruožais. Esmini? naujien? iš Olympus laukiame pasirodžius  kompaktiškesniam fotoaparatui, kurie naudos mažesni? gabarit? objektyvus ir toki? pat 4/3 matric? Tai bus galingesni fotoaparatai, užimantys terp? tarp kompaktinio ir tradicinio veidrodinio.

  Staitytojams pateikiamas dar vienas Olympus E sistemos  veidrodinis fotoaparatas  E-30. Tai  patobulintas variantas su šiek tiek greitesniu ryškumo nustatymu ir kitais patobulinimais, kuris pasirodys Lietuvoje kit? met? pradžioje.

     Po to kai pasirod? fotoaparatas Nikon D 700  prab?go pusmetis.J? išband? profesional?s fotografai, tod?l galime pasakyti š? t? daugiau netik gamyklin? informacij?. Testas profesionalams. ?ia pateikiamos  teiagiamos ir neigiamos šio fotoaparato savyb?s.

    Iš m?g?jišk? veidrodini? žurnale pristatomas Canon 1000D lyginamas su su kitais, esan?iais rinkoje.
Žurnalo puslapiuose, kur talpinami preki? kainininkai galima rasti daug informacijos apie Olympus, Kodak, Fujifilm fotoaparatus, j? pagrindines savybes, kainas.

    Ta?iau  pirkdami nauj? fotoaparat? netik?kite viskuo, k? jums sako pardav?jai. Straipsnyje apžvalgoje  Europos žurnal? asociacija EISA (Europos vaizdo ir garso asociacijos, renkan?ios geriausius met? gaminius) pateikia išsami? ataskait? apie tai,  k? žurnalistai ir skaitytojai test? ir bandym? pagalba geriausiai ?vertino.

  Naujai iškeptas rimtas fotografas ?sigij?s veidrodin? kamer? isigeidžia dar vieno objektyvo.  apžvalgoje standartiniai  objektyvai išsam?s patarimai.Testuojamas  vienas iš zumini? TAMRON objektyv? – ?vadas ? optikos pasaul?. Yra ekskurs?  ir ? praeit?.Straipsnis apie Nikon fotoaparat? gamybos pradži?, kompanojos istorij?. Fokso Talboto eksperimentai datuoti 1844 m.

     K?rybin?s fotografijos puslapiuose pristatoma vokie?i?-brit? kilm?s fotograf? Julia Fullerton Batten. Europoje išsikovojusi aukštus reitingus  jaunosios kartos fotograf? pateikia savo naujausius darbus ir išskirtin? interviu ,,Vyzdžiui“.Vienas iš Julios stiliaus ypatum?: ji maišo dirbtin? apšvietim? su naturaliu ir tokiu b?du išgauna kažk? savito.

    Fotomenininkui Antanui Sutkui šie metai buvo intesyvios veiklos- personalini? parod?, susitikim? su ži?rovais metai.Tarsi dviej? kart? s?šauka surengta  A.Sutkaus ir jaunojo media menininko U. Gelgudos bendra paroda.Pažym?ti fotomeninink? A. Kezio, M.Šileikait?s-?i?irkien?s jubiliejai.

      Istorijos.  Paskatina svartymams apie Nemuno krašto praeit? ir perspektyvas. Tarpukario bajor? fotografijos nukelia ? kilming?j? luomo buit?, gyvensen?.

     Ir žinoma, neapseinama  be praktišk? patarim?, pamokym? fotom?g?jams.

 
Kiti leidiniai