Atgal
Algimantas Aleksandravi?ius. JOS DIDENYB? LIETUVOJE IR KITI ?ŽYMUS ŽMON?S

Fotografij? paroda Hagos Rotuš?je 2008


Algimantas Aleksandravi?ius
HARE MAJESTEIT IN LITOUWEN EN ANDERE BEROEMDE MENSEN
Fototentoonstelling Atrium Stadhuis, Den Haag 2008

Algimantas Aleksandravi?ius
HER MAJESTY IN LITHUANIA AND OTHER FAMOUS PEOPLE
Photo exhibition Atrium of the City Hall, The Hague 2008

© Algimantas Aleksandravi?ius
Maketavo: Vaidotas Skolevi?ius

ISBN 978-9955-772-11-8
UDK 77.04(474.5)(084)
Al-79

Paroda „Jos didenyb?s vizitas Lietuvoje ir kiti ?žymus žmon?s“– tai vienas reikšming? kult?rini? rengini?, skirt? ši? met? birželyje ?vykusiam Jos Didenyb?s Nyderland? karalien?s Beatri??s vizitui Lietuvos Respublikoje. Vis stipr?jan?ius tarpusavio santykius, ryšius iliustruoja tai, kad ši paroda, pristatanti Lietuvos kult?r?, jau ne pirmoji Nyderlanduose 2008 metais. Parodoje turite galimyb? susipažinti su vieno ryškiausio n?dienos fotografo, portreto meistro Algimanto Aleksandravi?iaus darbais. Juose užfiksuotos Jos Didenyb?s vizito Lietuvoje akimirkos, eksponuojami Lietuvos ir kit? šali? kult?ros, meno k?r?j? portretai.

Vaidotas Verba
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir ?galiotasis ambasadorius Nyderland? Karalyst?je

 
Kiti leidiniai