Atgal
Černobylis. Vakar ir šiandien

Albumas skiriamas Lietuvos Černobylio atominės avarijos padarinių gyvų ir mirusių likviduotojų bei fotomenininko Juozo Kazlausko atminimui

Nuotraukos: Juozo Kazlausko (1941-2002), Kęstučio Kazlausko, Juozo Prušinsko ir iš Vėtrūno Balašaičio, Vladimiro Chlebosovo, Juozo Darulio, Kęstučio Kazlausko, Rimanto Kutros, Prano Kuzminsko, Stepono Nekrošiaus asmeninių archyvų

Sudarytojas Kęstutis Kazlauskas
Maketo autorius Erikas Banys

© Lietuvos judėjimas „Černobylis“
© Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų skyrius
© Kęstučio Kazlausko leidybinės-prekybinės įmonės leidykla

Prienai, 2008

UDK 621.311:621.039(477)(084)
Če 351
ISBN 978-9986-462-20-0

 
Kiti leidiniai